Witboek overhandigd aan Mark Rutte en Tweede Kamerleden

Op 22 juni kregen minister president Mark Rutte en de Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Barbara Kathmann (PvdA) het Witboek #steunpubliekesectornu, uitgereikt door medewerkers van de publieke sector.

Frank de Graaf
23 juni 2021

In het Witboek staan zeven portretten van medewerkers, die publieke taken uitvoeren: een militair, havo/vwo docent, politieagent, universitair docent, gemeenteambtenaar, muskusratvanger (Waterschap) en een omroepmedewerker. Zij staan voor 1 miljoen collega’s, en zij vertellen tegen welke problemen zij aanlopen, en wat ze nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren: een fatsoenlijke beloning, meer collega’s, structurele investeringen en de menselijke maat bij de uitvoering van werkzaamheden.

De overheidsbonden voor rijk, gemeenten, provincies, politie, onderwijs, defensie, universitaire medische centra, rechterlijke macht en waterschappen voeren de afgelopen maanden op verschillende manieren acties: www.steunpubliekesectornu.nl. Het is twee voor twaalf. Een nieuw kabinet moet echt beter voor haar eigen personeel zorgen en investeren in de publieke sector. Anders komt een goede uitvoering van publieke taken in gevaar.

Downloads

Witboek
#steunpubliekesectornu


Meer nieuws