UWV leden stemmen in met nieuwe cao

De afgelopen weken hebben de leden kunnen stemmen over een nieuwe cao. Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. Dit houdt in dat er definitief een nieuwe cao is overeengekomen. De komende periode worden de afspraken omgezet naar cao-teksten en wordt gewerkt aan de implementatie van de afspraken. Je kunt hier het hele akkoord nog eens nalezen.

Hierbij maken we vanuit de VCPS gebruik van onze samenwerkingspartner de Unie.

Frank de Graaf
30 juni 2021

Loonsverhoging en thuiswerkvergoeding

Dit betekent dat bij het salaris van juli 2021 de medewerkers de uitbetaling van de structurele loonsverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 zullen ontvangen. Daarnaast wordt de eenmalige uitkering van € 100,- bruto uitbetaald en de verhoging van de wachtdienstvergoeding. Ook wordt bij het salaris van juli de verhoging van de maandelijkse thuiswerkvergoeding naar € 43,30 netto vanaf 1 januari 2021 uitbetaald.

Werkgroepen

Er zijn ook een aantal afspraken gemaakt voor werkgroepen. Alle werkgroepen zijn inmiddels al bijna aan een start toe. We hopen dat we eind september al veel inzicht hebben gekregen op de verschillenden onderwerpen. Daarmee maken we dus nu al een start voor de nieuwe onderhandelingen voor de cao voor 2022 en verder. Dit was een van de kritiekpunten, dat we dit jaar wel erg laat waren met het bereiken van een akkoord. In het najaar zullen we dan ook eerder starten met de onderhandelingen.


Links

Onderhandelingsakkoord
Cao UWV


Meer nieuws