Overheidsvakbonden luiden noodklok: Structurele verwaarlozing publieke sector

Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector. Het piept en kraakt in de uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en op uitvoeringsniveau is de menselijke maat vaak zoek. Het is daarom essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de agenda zet. Vakbonden zijn begonnen met gezamenlijke acties. De eerste actie was woensdagavond 24 februari bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beide panden werden beschenen met laserprojecties.

Frank de Graaf
26 februari 2021

Een goed functionerende overheid, die klaarstaat voor burgers, komt er alleen als de overheidsmedewerkers marktconforme salarissen krijgen, goede arbeidsvoorwaarden hebben en kunnen rekenen op voldoende collega’s en goede ondersteunende faciliteiten. Op al die punten schiet de overheid als werkgever fors tekort. De noodzaak om te gaan investeren is nu groter dan ooit.
Dat schrijven de vakbonden voor politie, Defensie, onderwijs en ambtenaren werkzaam voor Rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een gezamenlijk manifest.

1 miljoen werkenden
Jean Debie, voorzitter van het Ambtenarencentrum: ‘Willen we dat de publieke sector niet verschraalt dan moeten we echt investeren in deze mensen en het werk dat zij doen.’Judy Hoffer, lid dagelijks bestuur FNV en voorzitter Algemene Centrale Overheidspersoneel FNV (ACOP FNV): ‘Het werk van de publieke sector is heel belangrijk. De regering steunt op 1 miljoen mensen, zij werken als docent, politieagent, militair of als ambtenaar op ministerie en gemeentehuis én zij houden Nederland mee draaiend. De regering, als de grootste werkgever van ons land, geeft haar werknemers hier niets voor terug. Cao-onderhandelingen in nagenoeg alle overheidssectoren lopen moeizaam of zijn afgebroken zoals bij politie, Rijk, gemeenten en Defensie. Het kabinet laat haar eigen mensen in de kou staan. Voor enkele sectoren is een laf applaus, maar daar kun je niet van eten. Juist nu moet worden geïnvesteerd in hun werk.’
Eugenie Stolk, voorzitter van de onderwijsbond AOb: ‘In het onderwijs kampen we al jaren met een groot lerarentekort en te grote klassen om goed onderwijs te kunnen geven. De werkdruk is heel hoog. De rek is er nu echt uit.’

Gezamenlijk manifest overheidsvakbonden
De vakbonden doen in hun gezamenlijk manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’, een oproep aan politiek en overheidswerkgevers. Zij vragen om:
• Een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers
• Voldoende medewerkers om de werkdruk te verminderen.
• Ruimte voor de professional: Vertrouw de medewerkers en geef meer zeggenschap aan de uitvoering.
• Geen flex- en onzekere, tijdelijke contracten maar investeren in zekerheid met continue scholing en ontwikkelkansen.

Het manifest wordt donderdag 25 februari aangeboden aan de politieke partijen, de werkgeversorganisaties in de publieke sector en de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming.

Acties #steunpubliekesectornu
Het manifest is de start van diverse acties van de vakbonden en medewerkers in de overheidssectoren rondom de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieonderhandelingen. Meer acties volgen in de komende weken.
Eerder deden de overheidsvakbonden al een gezamenlijke oproep tegen bezuinigingen op de publieke sectoren en vroegen om een herwaardering van publiek werk.

Lg VPW PMSNCFLG VCPS rgbAC logoLogo VBMjuvoxLogo De UnieABGP Logo met tekstANPV logo zwartAVS logopakket woord beeldmerk vakbond 300ppiBVBacopfnvAFMPANBO logo kleur grootAobABVOfnvoverheidmarverNPB

Downloads

Gezamenlijk manifest overheidsvakbonden:

De vakbonden doen in hun gezamenlijk manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’, een oproep aan politiek en overheidswerkgevers.


Links

Manifest
De vakbonden doen een oproep aan politiek en overheidswerkgevers


Meer nieuws