Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao Rijk!

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt.

Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever.

Op het loon is er een verschil tussen wat de werkgever tijdens de looptijd kan bieden en de eisen van de bonden. Het resultaat van onderhandelingen bestaat daarom uit twee delen. Een onderhandelingsresultaat op de inhoudelijke thema’s en een eindbod van de werkgever Rijk op het loon.

Op maandag 1 november 2021 geven werkgever en vakbonden aan wat hun achterban van dit resultaat vindt.

De belangrijkste punten op een rij:

  • looptijd 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022
  • 2% loonsverhoging per 1 juli 2021
  • eenmalige uitkering van 300 euro bruto in december 2021
  • thuiswerkvergoeding voor 2021 van 430 euro en vanaf 1 januari 2022 2 euro per dag netto
  • vergoeding voor inrichting thuiswerkplek van 750 euro per 5 jaar
  • voor het jaar 2021 een eenmalige verdubbeling van de aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst naar 75 euro per maand
  • afspraken over gevolgen introductie periodieke VOG

Volgende week volgt een uitgebreide nieuwsbrief van AC Rijksvakbonden over dit resultaat en de ledenraadpleging.

Meer nieuws