Nieuwsbrief pensioen ‘indexatie-droom wordt werkelijkheid’ december 2022

Onzeker
Durf jij er een fles wijn onder te verwedden dat het nieuwe pensioenstelsel in de week voor de Kerst door de Tweede Kamer is goedgekeurd? En vervolgens ook de goedkeuring krijgt van de Eerste Kamer?

De debatten gaan onder meer over de vraag of het wel veilig is om de oude pensioenpot over te zetten in een nieuw systeem. En over de verdeling van het geld over de verschillende generaties. En over de inspraak bij omzetting. Tja, en dan zijn er ook nog vragen of de nieuwe pensioenwet wel rekening houdt met de hoge inflatie van dit moment en of de plannen wellicht zijn gebaseerd op te optimistische rekensommen?

Zeker
En dat terwijl je straks per 1 januari 2023 de grootste verhoging van je pensioenaanspraak ontvangt sinds het 100-jarige bestaan van ABP?

Actie
Tot slot: check de rubriek Wist je dat..? als je in 2018 een ANW-hiaatverzekering hebt afgesloten en je gebruik wilt maken van de RVU-regeling. Wellicht moet je in actie komen.

En verder in deze nieuwsbrief:

  • Rente stijgt, rendementen verslechteren, financiële positie ABP verbetert
  • ABP gaat indexeren
  • Buffers aanhouden voor straks? Of indexeren nu?
  • De sluipmoordenaar: gemiste indexatie
  • Voorwaardelijk pensioen wordt per 1 januari 2023 onvoorwaardelijk
  • AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog
  • Wist je dat..?

Klik hier om de nieuwsbrief pensioen te lezen.