Nieuwsbrief Pensioen AC Rijksvakbonden maart 2021

‘Centrale afspraken zijn nog geen sectorale afspraken’, zo luidt de eerste Pensioenbrief in 2021. Het centrale Pensioenakkoord 2019 moest het voor sommige werknemers makkelijker maken om eerder te stoppen met werken. Maar willen de rijkswerkgever en het kabinet hieraan wel meewerken? Ook sluipt de vraag binnen of het inderdaad gaat lukken om uiterlijk in 2026 het nieuwe pensioenstelsel ‘gebouwd’ te hebben.

Frank de Graaf
03 maart 2021

Verder in deze Nieuwsbrief:

– Stoppen met werken na 45 dienstjaren?

– Verbouwing pensioenstelsel 2026: nu al vertraging?

– Nabestaandenpensioen: wat een vervelend onderwerp!

– Lezersrubriek: geven corona-sterftecijfers aanleiding tot daling AOW-leeftijd?

– Doorwerken na AOW-leeftijd

– Wist je dat …?

De pensioennieuwsbrief is verspreid naar de leden van de VCPS.Meer nieuws