Nieuwsbrief Pensioen | April 2022

’Flintstones-trapauto-pensioen of high-tech Tesla-pensioen’, zo luidt de nieuwste Nieuwsbrief Pensioen.

Pensioen is uitgesteld loon. Je spaart een deel vanuit je loon, dat stop je in een (beleggings)pot, alleen of met z’n allen. En als je oud bent, krijg je daaruit je geld terug. En hoe meer en langer je spaart, hoe meer rendement, des te hoger later je pensioen. Een kind kan de was doen. Toch?
Helaas ligt het wel wat ingewikkelder. Geen Flintstones-trapauto-pensioen dus, maar meer een high-tech Tesla-pensioen.

Verder in deze nieuwsbrief:

  • Goede rendementen en toch het pensioengeld niet naar pensioendeelnemers – dat wordt straks anders
  • Vanaf 2023 bij pensionering 10% opnemen – zijn er risico’s?
  • Zorgt de verhoging van de AOW-leeftijd voor een stijging van de arbeidsparticipatie van ouderen?
  • Van Peter van der Spoel (lid ABP Pensioenkamer): Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP + het Nieuwe Pensioen Contract
  • Even voorstellen: André van Vliet (bestuurslid ABP)
  • Van Jan Mennen (pensioenambassadeur en kandidaat verantwoordingsorgaan ABP)
  • Wist je dat?

Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen te lezen.