Van nog niet gestarte cao-onderhandelingen tot wat mag wel/niet bij screening

In deze kaderbrief ‘Van nog niet gestarte cao-onderhandelingen tot wat mag wel/niet bij screening’ aandacht voor:

  • De cao-onderhandelingen zijn nog niet begonnen
  • Geschil tussen rijkswerkgever en vakbonden over vaste Toelage Onregelmatige Diensten bij het opnemen van IKB-verlof
  • Capaciteitsmanagement in het roosterproces
  • Hoe zijn de thuiswerkjaren 2020 en 2021 verlopen en wat betekent dat voor hybride werken
  • Wanneer is er wel/niet sprake van inzet van flexibele arbeid bij het Rijk
  • Screening: wat mag wel en wat mag niet en wat is de rol van de medezeggenschap?
  • Wist je dat?

Lees hier verder!

Veel leesplezier!