Infobrief CAO: Hoe nu verder

Afgelopen juli hebben we in de cao-onderhandelingen geen overeenstemming kunnen bereiken over de loonsverhoging. De rijksonderhandelaar heeft toen een eindbod gedaan. Over dit eindbod en de rest van de cao kun je meer lezen in onze eerdere nieuwsbrief.

Frank de Graaf
8 september 2020

De vraag is nu hoe we verder gaan met de cao? Hier wordt dieper op ingegaan met deze infobrief die is verstuurd naar onze leden.


Meer nieuws