Het is gelukt!

Op deze Goede Vrijdag hebben de bonden een positief onderhandelingsresultaat bereikt met jullie werkgever Rijk, ruim voor het einde van de huidige cao. De AC Rijksvakbonden zijn echt blij met dit resultaat, omdat onze leden al lang te maken hebben met hogere kosten en de lonen nu al heel snel verhoogd kunnen worden.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

 • Loonsverhoging:
  • Op 1 mei 2024 krijgen medewerkers €1200,- bruto, afhankelijk van het aantal uren dat je werkt.
  • 1 juli 2024: 8,5% salarisverhoging voor alle medewerkers plus €50,- extra per maand.
  • 1 november 2024: een éénmalig brutobedrag van €800,- afhankelijk van het aantal uren dat je werkt.
  • 1 juli 2025: een éénmalig brutobedrag van €350,-, afhankelijk van het aantal uren dat je werkt.
 • Deze afspraken gelden van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.
 • Duurzamer reizen: er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op vervoer, waarbij ook alle vergoedingen opnieuw worden bekeken. Bonden en werkgever Rijk onderzoeken hoe medewerkers gestimuleerd kunnen worden om duurzamer te reizen. Vooruitlopend op deze visie krijgen medewerkers die met de fiets naar het openbaar vervoer reizen €0,21 per kilometer vergoed, en worden de kosten van een (bewaakte) fietsenstalling vergoed.
 • Tijdelijke dienstverbanden: medewerkers mogen momenteel niet langer dan 2 jaar op een tijdelijk dienstverband werken. Maar als een project langer duurt, kan het tijdelijk dienstverband worden verlengd voor de duur van het project.

Wat nu?

Volgende week ontvangen jullie een nieuwsbrief met meer details over het onderhandelingsresultaat. Jullie kunnen dan jullie mening geven via een ledenraadpleging. Hiervoor ontvangen jullie een link. Op basis van jullie feedback zullen de AC Rijksvakbonden uiteindelijk beslissen of ze het onderhandelingsresultaat accepteren of afwijzen.