Geschil doorbetaling toelages bij opname spaarverlof

De VCPS en de collegavakbonden zijn het niet eens met de korting die de werkgever toepast op de vaste toelages en daarom stapten de bonden naar de Advies- en Arbitragecommissie om dit geschil voor te leggen. De stand van zaken lees je hier.