Eindresultaat APG cao onderhandelingen 2021

Zoals jullie weten zijn er afgelopen weken onderhandelingen over de cao APG en het sociaal plan APG gehouden. In totaal hebben partijen zeven dagen bijeen gezeten. Er is overeenstemming bereikt over een eindresultaat.

Frank de Graaf
23 oktober 2020

Aanstaande dinsdag, 27 oktober vergaderen de kaderleden van de VCPS over het bereikte resultaat. Op donderdag 29 oktober aanstaande organiseert de VCPS tussen 13.00 uur en 14.00 uur een Teams-meeting voor de leden van de VCPS. Daarbij zullen onze onderhandelaars Ron Harmsen en Frank Boumans een toelichting geven op het bereikte resultaat. De leden van de VCPS worden in de gelegenheid gesteld om tot en met donderdag 12 november hun stem over het bereikte resultaat uit te brengen.

Wil je de online informatiesessie van de VCPS bijwonen op donderdag 29 oktober om 13.00 uur?  Maak dan gebruik van de link voor de Teams meeting. In de loop van de volgende week verschijnt het vervolg op deze nieuwsbrief waarin je wordt verzocht jouw stem over het resultaat uit te  brengen.

Tot zover voor dit moment, wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Frank Boumans en Ron Harmsen


Meer nieuws