Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao Rijk!

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever.
14 oktober 2021/door Chris Regtop

Cao-overleg Rijk hervat

Het cao-overleg ligt al vanaf 7 juni stil vanwege het slechte bod van de werkgever Rijk. Er lag een enorme kloof tussen de belevingswereld van de werkgever Rijk en jullie als rijksmedewerkers.
28 september 2021/door Chris Regtop

Nieuwsbrief Pensioen september 2021

Eerder stoppen met werken, een ‘bedrag ineens’ opnemen, uitruil van je partnerpensioen...
Maar wat betekent dat voor je inkomen?
21 september 2021/door Chris Regtop

Nieuwbrief AC Rijksvakbonden: Toelages

Het is gebleken dat de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) doorbetaalt tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof.
9 juli 2021/door Chris Regtop

UWV leden stemmen in met nieuwe cao

De afgelopen weken hebben de leden kunnen stemmen over een nieuwe cao. Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.
30 juni 2021/door Frank de Graaf

Witboek overhandigd aan Mark Rutte en Tweede Kamerleden

Op 22 juni kregen minister president Mark Rutte en de Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Barbara Kathmann (PvdA) het Witboek #steunpubliekesectornu, uitgereikt door medewerkers van de publieke sector.
23 juni 2021/door Frank de Graaf
Toon meer