Contactgegevens

Ad van Beek

Voorzitter


Vacature(s)

Secretaris

Automatisering


Willem Colijn

Persoonlijke Belangenbehartiging

Penningmeester


Martijn Stavast

Vice-voorzitter

Voorzitter Bestuur VCPS Justitie en Veiligheid


Bezoekadres

Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Rekeningnummer

NL35INGB0000149061, BIC NR INGBNL2A t.n.v.
Vakorg v Werkn Collect Gepr Sector te Den Haag