Contactgegevens

Ad van Beek

voorzitter


Willem Colijn

persoonlijke belangenbehartiging

penningmeester


Carla Voss-Martinow

aspirant-secretaris


Martijn Stavast

vice-voorzitter

voorzitter bestuur VCPS Justitie en Veiligheid


Bezoekadres

Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Rekeningnummer

NL35INGB0000149061, BIC NR INGBNL2A t.n.v.
Vakorg v Werkn Collect Gepr Sector te Den Haag