Contactgegevens

Ad van Beek

Voorzitter


Frank de Graaf

Secretaris/

Beheerder Website & Social Media/

Hoofdredacteur blad Voor Elkaar


Willem Colijn

Persoonlijke Belangenbehartiging


Remo Koekkelkoren

Penningmeester/

Ledenadministratie


Bezoekadres

Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Rekeningnummer

NL35INGB0000149061, BIC NR INGBNL2A t.n.v.
Vakorg v Werkn Collect Gepr Sector te Den Haag