Deze categorie bevat alle Posts die als nieuwsbericht op de website komen.

Hoe gaat het met de cao-onderhandelingen?

Jullie onderhandelaars voeren de cao-onderhandelingen namens alle leden. Door de laatste ledenenquête weten de AC Rijksvakbonden wat jullie belangrijk vinden. Hiermee hebben de AC Rijksvakbonden een onderhandelingsinzet gemaakt.

Online trainingen A+O fonds Rijk

Wil jij voor het nieuwe jaar nog graag een training volgen die jou helpt bij je ontwikkeling, werk en loopbaan? Dat kan! Er zijn in december namelijk nog enkele plekken vrij voor de diverse trainingen. 

Pensioenbrief December 2020 ’Beladen, zwaar, uitdagend’

Beladen, zwaar, uitdagend, zo noemt minister Koolmees de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026 ingaat. Er liggen dus nog vijf jaren voor je waarbij de huidige pensioenregels gelden. Wat betekent dat voor jouw pensioen?

Nieuwsbrief Thuiswerkvergoeding

Heb je twijfels of je recht hebt op de eenmalige thuiswerkvergoeding? Lees hierover meer in onze nieuwsbrief.

Eindresultaat APG cao onderhandelingen 2021

Zoals jullie weten zijn er afgelopen weken onderhandelingen over de cao APG en het sociaal plan APG gehouden. In totaal hebben partijen zeven dagen bijeen gezeten. Er is overeenstemming bereikt over een eindresultaat.

Infobrief: CAO Hoe nu verder

Afgelopen juli hebben we in de cao-onderhandelingen geen overeenstemming kunnen bereiken over de loonsverhoging. De vraag is nu hoe we verder gaan met de cao?

Infobrief Geen onderhandelingsresultaat CAO Rijk

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de rijkssector is voor Nederland. Werknemers bij het Rijk verdienen waardering. Niet alleen in woorden, maar ook financieel. En in deze financiële waardering schiet de werkgever ernstig te kort.

AC Rijksvakbonden Pensioennieuwsbrief juli 2020

Dames en heren, het is ons gelukt’, zo begon op 5 juni 2019 minister Koolmees de aankondiging van een Pensioenakkoord. Een jaar later zijn ook de uitwerkingen afgerond en ligt er een onderhandelaarsakkoord.

VCPS Blad Voor Elkaar 3

De nieuwe VCPS Voor Elkaar is weer uit en beschikbaar. Veel leesplezier!

Infobrief Snelle onderhandelingen en een korte cao

De cao Rijk loopt op 1 juli af en de onderhandelingen zijn begonnen. In de infobrief lees je meer over de onderhandelingen.