Deze categorie bevat alle Posts die als nieuwsbericht op de website komen.

Wat jullie belangrijk vinden in een nieuwe cao

Door de laatste ledenenquête weet de NCF wat jullie belangrijk vinden voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Maar wat betekent dit voor de komende onderhandelingen? En wanneer starten de cao-onderhandelingen?

Nieuwsbrief: rondom de nieuwe cao

We hebben de afgelopen weken veel vragen ontvangen over een aantal onderwerpen in de nieuwe CAO Rijk. Deze vragen gingen met name over de loonsverhoging per 1 juli 2021, het ontbreken van een rvu-regeling, het maximale aantal te sparen uren spaarverlof en het aanvragen van de thuiswerkvergoeding.

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een resultaat van onderhandelingen over een nieuwe cao. De afgelopen twee weken stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Resultaat van cao-onderhandelingen

Na langdurige en moeizame onderhandelingen bereikten de bonden en werkgever Rijk een resultaat van onderhandelingen.

Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao Rijk!

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever.

Cao-overleg Rijk hervat

Het cao-overleg ligt al vanaf 7 juni stil vanwege het slechte bod van de werkgever Rijk. Er lag een enorme kloof tussen de belevingswereld van de werkgever Rijk en jullie als rijksmedewerkers.

Nieuwsbrief Pensioen september 2021

Eerder stoppen met werken, een ‘bedrag ineens’ opnemen, uitruil van je partnerpensioen... Maar wat betekent dat voor je inkomen?

Nieuwbrief AC Rijksvakbonden: Toelages

Het is gebleken dat de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) doorbetaalt tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof.

UWV leden stemmen in met nieuwe cao

De afgelopen weken hebben de leden kunnen stemmen over een nieuwe cao. Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.

Witboek overhandigd aan Mark Rutte en Tweede Kamerleden

Op 22 juni kregen minister president Mark Rutte en de Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Barbara Kathmann (PvdA) het Witboek #steunpubliekesectornu, uitgereikt door medewerkers van de publieke sector.