Deze categorie bevat alle Posts die als nieuwsbericht op de website komen.

Uitslag ledenraadpleging CAO Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao. De afgelopen tien dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat CAO Rijk 2022-2024

In deze nieuwsbrief presenteren de AC Rijksvakbonden het onderhandelingsresultaat aan jullie. Zoals altijd hebben jullie het laatste woord: wil je dit of wil je dit niet.

Onderhandelingsresultaat CAO Rijk

Op 22 juni jl. bereikten de vakbonden en de werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat bij de cao-onderhandelingen.

Onderhandelingen CAO Rijk in spannende fase

Op 10 mei zijn de vakbonden en de werkgever Rijk begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Rijk. De vakbonden hebben ieder hun eigen inzet. Gezamenlijk zijn onze speerpunten loon, RVU en verbetering sociale veiligheid.

Bonden en werkgever Rijk starten met de cao-onderhandelingen

Dinsdag 10 mei startten bonden en werkgever Rijk de cao onderhandelingen. In een statig gebouw aan een lange bomenlaan in het centrum van Den Haag presenteerden de vier bonden ieder een eigen inzet.

Nieuwsbrief Pensioen | April 2022

’Flintstones-trapauto-pensioen of high-tech Tesla-pensioen’, zo luidt de nieuwste Nieuwsbrief Pensioen. Pensioen is uitgesteld loon. Je spaart een deel vanuit je loon, dat stop je in een (beleggings)pot, alleen of met z’n allen.

Geschil doorbetaling toelages bij opname spaarverlof

De VCPS en de collegavakbonden zijn het niet eens met de korting die de werkgever toepast op de vaste toelages en daarom stapten de bonden naar de Advies- en Arbitragecommissie om dit geschil voor te leggen.

Kaderbrief AC Rijksvakbonden

De titel van de Kaderbrief van maart 2022 luidt: 'Van nog niet gestarte cao-onderhandelingen tot wat mag wel/niet bij screening'.

Inzet cao 2022

De AC Rijksvakbonden presenteren in deze nieuwsbrief de inzet voor de komende cao-onderhandelingen. De huidige cao loopt 1 april af. De AC Rijksvakbonden hebben samen met de andere drie bonden prioriteiten benoemd: loon, eerder stoppen met werken en sociale veiligheid.

Gaan de cao-onderhandelingen beginnen?

Gaan de cao-onderhandelingen beginnen? Nee, nog niet. De reden hiervoor lees je in de nieuwsbrief...