Deze categorie bevat alle Posts die als nieuwsbericht op de website komen.

Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao Rijk!

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 13 oktober 2021 een resultaat van onderhandelingen bereikt. Over de inhoudelijke onderwerpen, zoals hybride werken en de introductie van de periodieke VOG bestaat overeenstemming tussen bonden en werkgever.

Cao-overleg Rijk hervat

Het cao-overleg ligt al vanaf 7 juni stil vanwege het slechte bod van de werkgever Rijk. Er lag een enorme kloof tussen de belevingswereld van de werkgever Rijk en jullie als rijksmedewerkers.

Nieuwsbrief Pensioen september 2021

Eerder stoppen met werken, een ‘bedrag ineens’ opnemen, uitruil van je partnerpensioen... Maar wat betekent dat voor je inkomen?

Nieuwbrief AC Rijksvakbonden: Toelages

Het is gebleken dat de werkgever Rijk geen vaste toelage onregelmatige dienst (TOD) doorbetaalt tijdens het opnemen van gekochte IKB-uren en IKB-spaarverlof.

UWV leden stemmen in met nieuwe cao

De afgelopen weken hebben de leden kunnen stemmen over een nieuwe cao. Een ruime meerderheid van de leden is akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat.

Witboek overhandigd aan Mark Rutte en Tweede Kamerleden

Op 22 juni kregen minister president Mark Rutte en de Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Barbara Kathmann (PvdA) het Witboek #steunpubliekesectornu, uitgereikt door medewerkers van de publieke sector.

Summerschool 2021 A+O fonds Rijk

Speciaal voor rijksambtenaren: online aftrap Summerschool 2021 Het is zover, De Summerschool 2021 van het A+O fonds Rijk trapt af met de livegang van de website en natuurlijk de bekendmaking van het thema van dit jaar! Rapper en zanger Typhoon onthult het thema in dit filmpje en brengt jullie alvast in de stemming:

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden CAO Rijk: Wat jullie vinden van het bod van de werkgever Rijk

In onze laatste nieuwsbrief vroegen de AC Rijksvakbonden jullie om te reageren op het bod van de werkgever Rijk. Dat hebben jullie gelukkig massaal gedaan.

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden cao: Het bod van de werkgever Rijk

De werkgever Rijk presenteerde maandag 7 juni een nieuw bod aan de bonden.. Hier is een nieuwsbrief gemaakt vanuit de AC Rijksvakbonden.

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden cao

Op welke wijze en wanneer hervatten bonden en werkgever Rijk de cao-onderhandelingen? Meer nieuws staat in de nieuwsbrief die naar de leden binnen het Rijk is verstuurd.