Deze categorie bevat alle Posts die als nieuwsbericht op de website komen.

Infobrief: CAO Hoe nu verder

Afgelopen juli hebben we in de cao-onderhandelingen geen overeenstemming kunnen bereiken over de loonsverhoging. De vraag is nu hoe we verder gaan met de cao?

Infobrief Geen onderhandelingsresultaat CAO Rijk

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de rijkssector is voor Nederland. Werknemers bij het Rijk verdienen waardering. Niet alleen in woorden, maar ook financieel. En in deze financiële waardering schiet de werkgever ernstig te kort.

AC Rijksvakbonden Pensioennieuwsbrief juli 2020

Dames en heren, het is ons gelukt’, zo begon op 5 juni 2019 minister Koolmees de aankondiging van een Pensioenakkoord. Een jaar later zijn ook de uitwerkingen afgerond en ligt er een onderhandelaarsakkoord.

VCPS Blad Voor Elkaar 3

De nieuwe VCPS Voor Elkaar is weer uit en beschikbaar. Veel leesplezier!

Infobrief Snelle onderhandelingen en een korte cao

De cao Rijk loopt op 1 juli af en de onderhandelingen zijn begonnen. In de infobrief lees je meer over de onderhandelingen.

Werken aan jouw toekomst: Online

Het is zover: Werken aan jouw toekomst heeft vanaf nu ook een online aanbod! Online trainingen, podcasts, mini-modules en scans die jij vanuit huis of op je werk online kunt volgen.

Infobrief cao-onderhandelingen

In deze AC Rijksvakbonden nieuwsbrief lees je dat onderhandelingen grote gevolgen ondervinden van corona-maatregelen. Deze nieuwsbrief is verspreid naar de leden van de VCPS.

Infobrief Corona-maatregelen, IKB-aanpassingen en de CAO

De AC Rijksvakbonden Infobrief Corona-maatregelen, IKB-aanpassingen en de CAO is verzonden naar onze leden.

VCPS Voor Elkaar 2

De nieuwe VCPS Voor Elkaar (VCPS Nieuws 48) is weer uit en beschikbaar. Veel leesplezier!

IKB Nieuwsbrief

Begin 2020 is het IKB (Individueel KeuzeBudget) beschikbaar voor de Rijksambtenaren. Vanuit de AC Rijksvakbonden hebben we een uitgebreide nieuwsbrief verstuurd naar onze leden.