Deze categorie bevat alle Posts die als nieuwsbericht op de website komen.

Algemene ledenvergadering op 14 april

Op 14 april 2021 organiseert de VCPS de Algemene Ledenvergadering (ALV). Omdat de maatregelen i.v.m. de coronapandemie nog van kracht zijn is er gekozen voor een online-variant.

Nieuwsbrief Pensioen AC Rijksvakbonden maart 2021

'Centrale afspraken zijn nog geen sectorale afspraken', zo luidt de eerste Pensioenbrief in 2021. Het centrale Pensioenakkoord 2019 moest het voor sommige werknemers makkelijker maken om eerder te stoppen met werken. Maar willen de rijkswerkgever en het kabinet hieraan wel meewerken? Ook sluipt de vraag binnen of het inderdaad gaat lukken om uiterlijk in 2026 het nieuwe pensioenstelsel ‘gebouwd’ te hebben.

Aanmelden voor trainingen A+O Fonds Rijk in april!

Vanaf vandaag kan je je aanmelden voor onze gratis trainingen in de maand april. Dit helpt jou bij je ontwikkeling, werk en loopbaan. Werken aan jouw toekomst biedt onderstaande trainingen online aan, zolang we niet op locatie samen kunnen komen:

Overheidsvakbonden luiden noodklok: Structurele verwaarlozing publieke sector

Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector. Het piept en kraakt in de uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en op uitvoeringsniveau is de menselijke maat vaak zoek. Het is daarom essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de agenda zet. Vakbonden zijn begonnen met gezamenlijke acties. De eerste actie was woensdagavond 24 februari bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beide panden werden beschenen met laserprojecties.

Uitgebreide nieuwsbrief AC Rijksvakbonden ‘bonden stoppen met cao-onderhandelingen’

Na verschillende cao-rondes is op donderdag 18 februari jl. door de bonden geconcludeerd dat het geen zin heeft door te praten over de cao Rijk.

Nieuwe wetgeving over eerder stoppen met werken en verlofsparen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Koolmees, waarin dat is geregeld. Het voorstel is een uitwerking van het pensioenakkoord.

Gratis cursussen in het kader van ‘Nederland Leert Door’

Iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan de gratis cursussen en trainingen volgen in het kader van ‘Nederland Leert Door’

Hoe gaat het met de cao-onderhandelingen?

Jullie onderhandelaars voeren de cao-onderhandelingen namens alle leden. Door de laatste ledenenquête weten de AC Rijksvakbonden wat jullie belangrijk vinden. Hiermee hebben de AC Rijksvakbonden een onderhandelingsinzet gemaakt.

Online trainingen A+O fonds Rijk

Wil jij voor het nieuwe jaar nog graag een training volgen die jou helpt bij je ontwikkeling, werk en loopbaan? Dat kan! Er zijn in december namelijk nog enkele plekken vrij voor de diverse trainingen. 

Pensioenbrief December 2020 ’Beladen, zwaar, uitdagend’

Beladen, zwaar, uitdagend, zo noemt minister Koolmees de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026 ingaat. Er liggen dus nog vijf jaren voor je waarbij de huidige pensioenregels gelden. Wat betekent dat voor jouw pensioen?