Deze categorie bevat alle Posts die als nieuwsbericht op de website komen.

Uitgebreide nieuwsbrief

Er staat een nieuwsbrief voor je klaar! Hierin informeren we je over een aantal verschillende onderwerpen.

Verlaging reiskostenvergoeding

Zoals velen van jullie hebben opgemerkt, is de hoge vergoeding woon-werkverkeer van 21 cent per kilometer teruggebracht tot 20 cent per kilometer.

De AC Rijksvakbonden sluiten 2022 af met enkele afspraken

Op de valreep van 2022 hebben jullie onderhandelaars nog een paar belangrijke afspraken gemaakt.

Nieuwsbrief pensioen ‘Indexatie-droom wordt werkelijkheid’

Durf jij er een fles wijn onder te verwedden dat het nieuwe pensioenstelsel in de week voor de Kerst door de Tweede Kamer is goedgekeurd? En vervolgens ook de goedkeuring krijgt van de Eerste Kamer?

Nieuwsbrief over RVU-regeling

In deze nieuwsbrief lees je over de Regeling vervroegde uittreding (RVU). Als je hier gebruik van wilt maken, waar moet je dan allemaal aan denken? En hoe ver is de werkgever Rijk met de voorbereidingen?

CAO-nieuws

In deze nieuwsbrief lees je hoe de vakbond jou gaat helpen bij het maken van een keuze tussen de nieuwe verlofregeling en de regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS).

Nieuwsbrief Pensioen | September 2022

‘Doei oud! Hoi nieuw!’, zo luidt de nieuwste Nieuwsbrief Pensioen. Pensioen is geen hobby van jongeren. Blijkbaar blijft het hardnekkig: je wordt pas actief als de zgn. ‘finishlijn’ in zicht komt.

Uitslag ledenraadpleging CAO Rijk

Jullie onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao. De afgelopen tien dagen stemden leden van de AC Rijksvakbonden over dit onderhandelingsresultaat.

Onderhandelingsresultaat CAO Rijk 2022-2024

In deze nieuwsbrief presenteren de AC Rijksvakbonden het onderhandelingsresultaat aan jullie. Zoals altijd hebben jullie het laatste woord: wil je dit of wil je dit niet.

Onderhandelingsresultaat CAO Rijk

Op 22 juni jl. bereikten de vakbonden en de werkgever Rijk een onderhandelingsresultaat bij de cao-onderhandelingen.