Samenwerking Rijksvakbonden

De VCPS werkt nauw samen met andere vakbonden onder de naam Rijksvakbonden. De Rijksvakbonden is een onderdeel van de vakorganisatie Ambtenarencentrum waar in totaal ongeveer 60.000 vakbondsleden zijn georganiseerd.

http://www.rijksvakbonden.nl/