Pensioen

Nieuwsbrief SER principe-akkoord nieuw Pensioenstelsel

7 juni 2019 door Frank de Graaf

Met deze Nieuwsbrief heeft de VCPS de leden geïnformeerd over het SER principe-akkoord over het nieuw pensioenstelsel.

Pensioennieuwsbrief

06 mei 2019 door Frank de Graaf

‘Kom schat, zullen we onze tikkende tijdbom weer eens gezellig gaan plannen?’ Zo luidt de titel van de nieuwe Pensioenbrief. Wist jij bijvoorbeeld dat je samen met je partner op de bank een jaarlijkse gezondheidscheck ‘ABP Pensioencheck’ kan doen?

Verder in deze Nieuwsbrief:

·        Een nadere blik op 7 pensioendilemma’s

·        Lezersrubriek

·        Wat doet de Ombudsman Pensioen

·        Wist je dat.


Pensioenbrief December ‘Veel kilometers maar geen meter dichterbij’

18 december 2018 door Frank de Graaf

Waar gaat dit over?

Over het slepende en in november mislukte overleg inzake een nieuw Nederlands pensioenstelsel. En dat terwijl Nederland met het huidige ‘oude’ pensioenstelsel op bijna alle internationale lijstjes in de top staat. Is zo’n goede ranking een vrijbrief om het huidige stelsel toch maar in stand te houden? Net als de Scandinavische landen heeft Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld. Deze landen behoren ook tot de gelukkigste. Zou het toeval zijn?

Verder in deze Nieuwsbrief:

–          Geen indexatie in 2019… … maar ook geen korting op je pensioen in 2019

–          Wel stijging pensioenpremie in 2019

–          Lezersrubriek

–          Wist je dat?

Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen te lezen.


Nieuwsbrief Pensioen AC Rijksvakbonden “Langer + langer = eerder”

27 augustus 2018 door Frank de Graaf

Wat kan de wereld snel veranderen. Wie in 2000 zijn 65e verjaardag vierde, was waarschijnlijk al een paar jaar met pensioen. Dat is nu wel anders. Veel mensen met een baan stoppen nu na hun 65verjaardag.

 

Stel, je wint de loterij en je mag kiezen.

Of deze nazomer een weekend Rome

Of over vijf jaar een week naar New York

Of over 20 jaar een rondreis door Azië.

 

Velen kiezen voor Rome, Want hoe verder de toekomst ligt, hoe moeilijker het is om je hierbij iets voor te stellen. We hebben de neiging om leuke dingen naar voren te halen en vervelende zaken naar achter te schuiven. Met pensioen net zo.

Het blijft lastig maar realiseer je dat lager leven en langer werken, ook betekent eerder nadenken over je (financiële) toekomst: langer + langer = eerder!

 

Verder in deze Nieuwsbrief:

·        Verschillen in levensverwachting tussen laagste en hoogste inkomens groeit

·        Griepgolf beïnvloedt verhoging AOW-leeftijd – AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

·        Langer doorwerken: keuzevrijheid of verplichting?

·        Berichten vanuit het Verantwoordingsorgaan ABP

·        Als je arbeidsongeschikt bent, kan ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen jouw inkomen aanvullen

·        Partner blijft berooid achter? Pensioen en jouw partner

·        Wist je dat…?

Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen van augustus te lezen.


Collectieve verzekering Rijk

9 april 2018 door Frank de Graaf

Afgelopen week kon je met onze nieuwsbrief (http://rijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nbp_201803_rvb.pdf) berekenen wat jouw partner krijgt indien jij overlijdt.

Mocht dit onvoldoende zijn dan biedt jouw werkgever een mogelijkheid om je bij te verzekeren bij elipsLife. Deze verzekering bestaat eruit dat bij overlijden jouw partner €5000,-, €7500 of €10.000 netto per jaar tot de AOW leeftijd ontvangt. Indien je je voor 1 mei 2018 meldt wordt je automatisch geaccepteerd, dus er vindt geen medische selectie plaats. De premie wordt maandelijks van jouw rekening afgeschreven door de verzekeraar. De werkgever betaalt niet mee in de premie. De premie gaat af van jouw netto loon.

Als het goed is ben je hierover al geïnformeerd door jouw werkgever. Zo niet dan vindt je meer informatie in de bijlage die is verstuurd.

Als je besluit een verzekering te willen afsluiten bij elipsLife, dan kan dit rechtstreeks bij www.elipsLife.com/nl/nld. Er is dus verder geen tussenkomst van jouw werkgever nodig.

Let op! Dit hoeft niet de meest voordelige verzekering voor jou te zijn. Het kan zijn dat andere verzekeraars een beter aanbod hebben. Het staat je vrij om je ergens anders te verzekeren indien je dit wenst.


De verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP zijn gestart

6 april 2018 door Frank de Graaf

Vanuit het ABP is er een mail verstuurd met een persoonlijke link, waarmee gestemd kan worden tot en met maandag 30 april. Vanuit lijst 4 Ambtenarencentrum zijn er meerdere deskundige collega’s die al eerder zijn voorgesteld op de website.

Dhr. Henk Kingma

Dhr. Paul Eijkelenkamp

Dhr. Peter van der Spoel

Dhr. Hans Pennings


Pensioen Nieuwsbrief maart is verstuurd

01 april 2018 door Frank de Graaf

De pensioen Nieuwsbrief maart is verstuurd en hier wordt ook ingegaan op het ANW-Hiaat. Indien de nieuwsbrief niet per mail is aangekomen, neem dan contact op met frankdegraaf@vcps.nl.


Kandidaten Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP 2018 zijn bekend

26 maart 2018 door Frank de Graaf

In april 2018 zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP. Alle kandidaten zijn bekend. We stellen graag de kandidaten van het Ambtenarencentrum aan u voor.

Van 3 tot en met 30 april kunt u stemmen. U en andere stemgerechtigden bepalen dan wie in het verantwoordingsorgaan komen.

Bekijk de uitgebreide informatie over de verkiezingen op ABP.nl.

Lijst deelnemers:

1. Dhr. Henk Kingma

Pensioen = collectiviteit + solidariteit

Mijn opgedane kennis vanuit opleidingen, waaronder SPO pensioendeskundige Overheid & Onderwijs, Pensioenambassadeur ABP,HBO communicatie wil ik graag inzetten voor alle deelnemers van ABP. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als OR lid en nu als lid hoofdbestuur Justitievakbond Juvox. Het lid zijn van de werkgroep pensioenen [AC], geven van presentaties over pensioenen [interactie met publiek],lezen van vakliteratuur draagt daar ook aan bij.Mijn werk als piw-er PI Veenhuizen zorgt ervoor dat ik direct in contact sta met deelnemers ABP op de werkvloer, klankbord. Die ervaring en kennis wil ik inzetten om fouten zoals nu met de communicatie rond de afschaffing ANW-compensatie te voorkomen. Lid worden van VO ABP past voor mij in dit rijtje. Collectiviteit en solidariteit niets mis mee!

2. Dhr. Paul Eijkelenkamp

Problemen los je niet op met stilzitten.

De beste stuurlui staan aan wal, zo luidt het spreekwoord. Maar als ‘stuurman aan wal’ moet je jezelf ook willen inzetten en dus aan boord stappen. Vaak laten we ons bij wat complexere dossier leiden door wat ons wordt voorgelegd. Juist omdat in het land der blinden eenoog koning is, is het noodzakelijk dat voortdurend scherp wordt meegekeken. Onlangs ontdekte ik dat de pensioenopslag die militairen door de koppelafspraak betalen onjuist is. Dat pak ik weliswaar aan maar het is ná de besluitvorming. Via het Verantwoordingsorgaan kun je vóór de besluitvorming invloed uitoefenen. En dat is bv voor de overgang van het eindloon naar het middenloon van enorm belang. Met mijn studie bedrijfseconomie en vanwege de kennis die ik heb opgedaan over het pensioenstelsel, ben ik ervan overtuigd dat ik een adequate bijdrage kan leveren aan de advisering van het ABP.

3. Dhr. Peter van der Spoel

De kracht van collectiviteit inzetten voor: Solidariteit

Al decennia behartig ik de belangen van werknemers en gepensioneerden. Nooit als baantje maar als 1 van de mensen van de werkvloer. Doordat ik dagelijks direct contact heb met werkenden, gepensioneerden en arbeidsongeschikten weet ik als geen ander wat nodig is.

Ik weet ook wat haalbaar is binnen de evenwichtige belangenafweging in het pensioenfonds zodat iedereen wint.

Bij beslissingen moet je vooruit kijken naar de consequenties die nu gezien worden maar juist ook naar de zaken die men ‘gemakshalve’ maar even vergeet voor dat moment.

Het vermogen van het pensioenfonds ABP is veel te groot en te belangrijk om over te laten aan onze overheid, beleggers en bestuurders. Met mijn ervaring prik ik eenvoudig door de reclamepraat van lobbyisten, politici en anderen die alleen voor zichzelf of een kleine groep opkomen.

Als kritisch adviseur maar ook iemand met de blik op de komende 0-80 jaar ben ik de juiste persoon om te waken over U & mijn maar vooral ONZE belangen.

Ik reken op UW STEUN en STEM op MIJ zodat ik uw belangen, nu als premiebetaler en later als pensioenontvanger, kan veiligstellen.

Lijst pensioengerechtigden:

1. Dhr. Hans Pennings

 

Na een korte loopbaan in het bedrijfsleven is Hans Pennings (69) uit Oisterwijk in 1979 zijn werkzaamheden gestart in het onderwijs. Naast een carrière als leerkracht, adjunct en de laatste 23 jaar als schoolleider op verschillende scholen, is hij daarnaast al ruim 10 jaar verbonden als secretaris/bestuurder bij de Algemene Vereniging Schoolleiders AVS in Utrecht. Als AVS bestuurder heeft hij in verschillende landelijke organen zijn bijdrage geleverd. Zo zat hij in het bestuur van het Arbeidsmarktplatform, was 4 jaar jurylid bij het project excellente scholen en zat in de selectiecommissie voor het project curriculum.nu. Binnen het Ambtenarencentrum leverde hij meermaals een bijdrage aan de discussie rond de problematiek van de pensioenen.


ANW-hiaat (vervolg)

25 januari 2018 door Frank de Graaf

De AC rijksvakbonden proberen een alternatief verzekeringsproduct overeen te komen, dat als vervanging dient voor het wegvallen van de ANW-compensatie. Op dit moment bespreken we de mogelijkheden met de rijksonderhandelaar.

Tegelijkertijd dringen de vakbonden aan om nog te wachten met het stopzetten van de ANW-compensatie. En met succes!

Het bestuur van het ABP heeft besloten om de ANW-compensatie voort te zetten tot 1 mei 2018. Dat betekent dat jij nu niets hoeft te doen en de uitkomst van onze bespreking met de rijksonderhandelaar kan afwachten.

 


ANW-hiaat

12 december 2017 door Frank de Graaf

Het is geen leuk onderwerp, maar het moet even. Want indien jij overlijdt, dan ontvangt jouw partner een uitkering van het ABP. En de hoogte van deze uitkering verandert per 1 januari 2018.

 • Wat verandert per 1 januari 2018?
 • Wat betekent dit voor jou?
 • Wat gaat de vakbond hieraan doen?
 • Wat kan je zelf doen?
 • Ons advies

Lees het hier.


Tijd van ‘plakband en pleisters plakken is voorbij’

6 december 2017 door Frank de Graaf

Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te veranderen?
Dan ga je het moeilijk krijgen in 2018. Op de tekentafel ligt namelijk een nieuw pensioenstelsel. Zoals de kersverse minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, zei: ‘Tijd van plakband en pleisters is voorbij.’

Op het gebied van pensioenen gebeurt er op dit moment veel. Discussies over: betalen ouderen voor jongeren of vice versa? Discussies over dat de jongeren van nu straks pas na 70 jaar met AOW kunnen? Discussies over keuzevrijheid: kan je straks bijvoorbeeld je pensioen ook tussentijds opnemen voor het aflossen van je hypotheek?

Grote vraag voor 2018 wordt: Gaan de plannen voor een nieuw pensioenstelsel jouw vertrouwen in je pensioen herstellen?

Verder in deze Nieuwsbrief:

 • Geen indexatie in 2018 maar vermoedelijk ook geen korting
 • Wel stijging pensioenpremie in 2018
 • Waarom stijgt de premie in 2018?
 • Tijd van plakband en pleisters is voorbij: ambitieuze pensioenplannen in het Regeerakkoord
 • PAS blijft de gemoederen bezighouden
 • Lezersrubriek
 • De ABP ANW-compensatie vervalt met ingang van 2018
 • Werkgevers doen steeds minder moeite om oudere werknemers te laten doorwerken
 • Jaarverslag ABP 2016
 • Invoering keuzevrijheid: best complex

Klik hier om de Nieuwsbrief Pensioen van december te lezen.


In deze nieuwsbrief Vroegtijdig pensioen een luxegoed? aandacht voor:

 • Persoonlijke potjes en bijpassende deksels oftewel ‘Het Nieuwe Pensioenstelsel’
 • Is de AOW-wet rechtvaardig? Wordt vroegtijdig pensioen steeds meer een luxegoed?
 • ABP zet bijl in misvatting pensioen
 • Akkoord over aanpassing van de ABP-regeling
 • Waar/niet waar
 • Wist je dat?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen!