Overdracht Website

Beste volgers van de website van de VCPS. Omdat ik heb besloten om te stoppen met mijn werkzaamheden voor de VCPS en van mijn pensioen te gaan genieten worden er door mij geen nieuwe wetenswaardigheden meer aan de website toegevoegd. Het bestuur heeft besloten om te werken aan een nieuwere website. Zodra deze in de […]

CAO-overleg

Momenteel voeren we overleg met BZK over een nieuwe CAO. Op dit moment praten we onder andere over de gewenste loonsverhoging, VWNW-beleid, het generatiepact en een individueel keuzebudget. We zijn er nog niet uit, dus we gaan de komende tijd door met onderhandelen. We hopen jullie snel te informeren zodra duidelijk wordt of we tot […]

Pensioenbrief AC Rijksvakbonden december 2016

Pensioenbrief AC Rijksvakbonden december 2016 Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te veranderen? Dan ga je het als werkende, maar ook als pensioengerechtigde moeilijk krijgen in 2017. De plannen die op dit moment worden gemaakt hebben effect op beide groepen. Lees hier de Pensioenbrief AC Rijksvakbonden van […]

Kaderbrief AC Rijksvakbonden december 2016

Turbulente laatste maanden Het was al het jaar van Brexit en het jaar van Trump. In november vernamen we dat de pensioenpremies gaan stijgen. In december gaat het CAO Rijk overleg van start. En rijksambtenaren hebben straks geen eigen rechtspositie meer maar vallen, net zoals de marktsector, onder het Burgerlijk Wetboek. Zo start de Kaderbrief […]

Kort geding inzake normalisering rechtspositie ambtenaren

Kort geding inzake normalisering rechtspositie ambtenaren De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de vordering van vier Ambtenarencentrales om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te dwingen om met hen overleg te voeren – en op bepaalde punten overeenstemming te bereiken – over het wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter […]