Cao-overleg rijksambtenaren: werkgever blijft steken op loonbod van 1%

Het is hoog tijd voor een serieuze loonsverhoging voor de rijksambtenaren, maar de werkgever wil voorlopig niet meer dan 1% verhoging bieden. Dat is voor AC Rijksvakbonden niet acceptabel. Nu er een akkoord is over VWNW-beleid en daarover duidelijkheid is, is het hoog tijd voor een cao-afspraak. CNV Overheid, FNV Overheid, AC Rijksvakbonden en CMHF […]

APG en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao en sociaal plan

APG en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao en sociaal plan Forse investeringen in het vergroten van veerkracht en wendbaarheid van  medewerkers Op vrijdag 30 juni 2017 zijn APG en de vakbonden (FNV, De Unie, VCPS, A’95/CMHF, CNV Publieke Diensten en DOOR) in gezamenlijkheid tot een onderhandelaarsakkoord gekomen met betrekking tot de nieuwe cao en het nieuwe […]

Ruime meerderheid leden akkoord met structureel Van Werk naar Werk beleid

Op woensdag 28 juni is het nieuwe Van Werk naar beleid ondertekend, omdat meer dan 93% van onze stemmende leden dit beleid goedkeurt. Ook de andere bonden gaan akkoord met dit beleid. Dit beleid schept helderheid en zekerheid bij organisatieveranderingen. Tevens getuigt het van goed werkgeverschap dat de rijkswerkgever bereid is te investeren in haar […]

Donderdag 29 juni om 20.30 uur een webinar pensioenbijeenkomsten

Financieel goed voorbereid op je pensioen? Wellicht dat je de juni-pensioenbijeenkomsten van de AC Rijksvakbonden hebt gemist of niet hebt kunnen bijwonen? Geen nood. ABP organiseert op 29 juni om 20.30 uur een webinar en dit kan je volgen waar je ook bent. Je wordt in dit webinar bijgepraat over fiscale zaken, AOW, eigen spaargeld, […]

Onderhandelaarsakkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren. Alle afspraken uit het nieuwe VWNW-beleid worden nu structureel in de CAO opgenomen. […]

E-book Normalisering rechtspositie ambtenaren en de rol van de OR

Vorig jaar hebben CAOP en De Voort Advocaten met het oog op de normalisering rechtspositie ambtenaren het initiatief genomen voor een e-book. Dit e-book is per 8 mei geactualiseerd. De nieuwe versie vindt u op de website van het CAOP. https://www.caop.nl/diensten/onderzoek/publicaties/publicatie-details/artikel/de-normalisering-de-ambtenaar-in-het-arbeidsrecht/

Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

Op donderdag 18 mei hebben is het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we 18 mei verder over doorgepraat. Zowel BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken […]