Nieuwsberichten 2017

Fijne feestdagen & een Gelukkig Nieuwjaar!

22 december 2017 door Frank de Graaf


De VCPS wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!


VCPS Nieuws 39

22 december 2017 door Frank de Graaf

De nieuwe VCPS Nieuws is weer uit en beschikbaar. Veel leesplezier!

Deze is digitaal verstuurd naar de leden die hebben aangegeven deze digitaal te willen ontvangen.

Indien je recent geen mail hebt ontvangen, stuur dan een mail naar frankdegraaf@vcps.nl, zodat we de actuele contactgegevens in onze ledenadministratie kunnen verwerken.


PensioenMystiek (donderdag 14 december)

11 november 2017 door Frank de Graaf

De VCPS organiseert samen met AC Rijksvakbonden een bijzonder pensioenbewustzijnsdag op donderdag 14 december!

Klik hier voor de poster. Klik hier om je aan te melden.


Leden staan achter akkoord Tussen-CAO Rijk 2017

1 november 2017 door Frank de Graaf

De leden van AC Rijksvakbonden gaan in grote getale akkoord met de tussen CAO Rijk 2017.

Deze tussen-CAO voor 2017 bestaat uit een loonsverhoging van 1,4% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 zonder verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Al eerder dit jaar is het nieuwe Van-Werk-Naar-Werk-beleid afgesproken waardoor medewerkers niet ontslagen zullen worden als gevolg van reorganisaties.

Voor de CAO Rijk 2018 gaan we nu onmiddellijk door met de onderhandelingen. Onze inzet is onder meer een loonstijging van 3,5%.

We hopen snel weer bij jullie terug te komen met een goed resultaat.

Lees meer in deze Ledenbrief.

nieuwsbrief_ac_rijksvakbonden_tussen_cao_2017_november_2017


Ledenraadpleging Tussen-CAO Rijk 2017

12 oktober 2017 door Frank de Graaf

In de nieuwsbrief “Tussen-CAO Rijk” hebben we je geïnformeerd over een tussen-CAO-2017. Voor de inhoud van deze nieuwsbrief klik je hier.

De keuze is nu aan jullie.

Wil jij deze tussen-CAO 2017:

– Accepteren
– Accepteren en de actiebereidheid inzetten voor 2018
– Afwijzen en actievoeren

Je kan tot 27 oktober hier jouw stem uitbrengen.

Namens de AC Rijksvakbonden,

Albert van der Smissen, voorzitter NCF
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox
Paul van Es, voorzitter VPW
Wil Wolfs, voorzitter VCPS a.i.
Erwin Rog, vakbondsbestuurder De Unie

Wil je meer weten dan staat hier het officiële onderhandelaarsresultaat , de salaristabellen en de gekoppelde bedragen.


Nieuwe Data Krachtkaart en Communiceren met Lef vanuit het A+O Fonds Rijk

26 september 2017 door Frank de Graaf

Vanuit het A&O Fonds Rijk zijn er nieuwe data bekend voor de training Krachtkaart en Communiceren met Lef

Bij de training Krachtkaart brengen we in anderhalve trainingsdag samen in beeld wat jouw drive is, wat je toekomstwensen én wat je ambities zijn. Zowel qua werk als privé. Daarnaast maak je thuis individuele opdrachten (tijdsinvestering 6-8 uur) via een digitale leeromgeving (e-learning).

Bij de training Communiceren met lef leer je in één trainingsdag om proactief, uitdagend en met lef te communiceren. En te ervaren wat een lach met jezelf en anderen kan doen. Daarmee krijgt je vertrouwen dat je mag zeggen wat je vindt, denkt en voelt.

Meld je snel aan, want deze training loopt snel vol!

Hartelijke groet,

Team Werken aan jouw toekomst!
A+O fonds Rijk
Via de site van het A&O Fonds kan je zorgen dat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe trainingsdata.


VCPS Nieuws 38

29 september 2017 door Frank de Graaf

De nieuwe VCPS Nieuws is weer uit en beschikbaar. Veel leesplezier!

Deze is digitaal verstuurd naar zo veel mogelijk leden. Hierbij wordt ook een inventarisatie gedaan of leden deze liever alleen digitaal willen ontvangen.

Indien je geen mail hebt ontvangen, stuur dan een mail naar frankdegraaf@vcps.nl, zodat we de actuele contactgegevens in onze ledenadministratie kunnen verwerken.


Ledenenquête CAO Rijk 2017

19 september 2017 door Frank de Graaf

De CAO Rijk eindigde op 1 januari 2017.
Daarom ontvangen jullie al acht maanden geen loonsverhoging.

Wat is er aan de hand?
De bonden in de rijkssector eisen 3% loonsverhoging, maar de rijksonderhandelaar biedt slechts 1%. We hebben de rijksonderhandelaar opgeroepen om met een beter bod aan tafel terug te komen. Tot nu toe blijft het stil.

Wat moeten we doen?
AC Rijksvakbonden staat nu voor een strategische keuze: afwachten, actievoeren of accepteren.

  • Afwachten: we wachten tot de rijksonderhandelaar met een beter bod komt dan 1%.
  • Afdwingen: we gaan een hogere loonsverhoging afdwingen via het voeren van acties.
  • Accepteren: we accepteren 1% loonsverhoging voor 2017 maar accepteren verder geen enkele verslechtering.

Je kan tot 1 oktober hier jouw stem uitbrengen.


Nieuwe Data Training Krachtkaart vanuit het A+O fondsRijk

13 september 2017 door Frank de Graaf

Bij de training Krachtkaart wordt in anderhalve trainingsdag samen in beeld gebracht wat jouw drive is, wat je toekomstwensen én wat je ambities zijn. Zowel qua werk als privé. Daarnaast maak je thuis individuele opdrachten (tijdsinvestering 6-8 uur) via een digitale leeromgeving (e-learning).

Meld je snel aan, want deze training loopt snel vol!

Hartelijke groet,

Team Werken aan jouw toekomst!
A+O fonds Rijk


APG en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao en sociaal plan

7 juli 2017 door Frank de Graaf

Forse investeringen in het vergroten van veerkracht en wendbaarheid van medewerkers

Op vrijdag 30 juni 2017 zijn APG en de vakbonden (FNV, De Unie, VCPS, A’95/CMHF, CNV Publieke Diensten en DOOR) in gezamenlijkheid tot een onderhandelaarsakkoord gekomen met betrekking tot de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan van APG. Goed nieuws na een relatief lange periode van stilte over de onderhandelingen. Dit was een bewuste keuze van de onderhandelaars, die graag het gehele akkoord in samenhang willen presenteren aan de medewerkers van APG.

 

Hieronder vind je de belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:

  • De nieuwe cao loopt tot 1 november 2018, het nieuwe sociaal plan tot 1 juli 2020;
  • De lonen zullen worden aangepast. Per 1 april 2017 een structurele verhoging van 0,6%. Per 1 januari 2018 een structurele verhoging van 0,6%. Per 2018 wordt de eindejaarsuitkering een 13e maand (van 7,45% naar 8,33%).
  • Kernthema in het onderhandelaarsakkoord is het vergroten van de veerkracht en wendbaarheid van alle medewerkers. Afgesproken is dan ook dat APG hier fors op gaat inzetten, o.a. door het faciliteren van medewerkers bij het ontdekken van eigen talenten en ambities en door te investeren in het waarmaken van gedurfde dromen. Want met alle veranderingen die op APG af komen, is de grootste uitdaging waar we voor staan om medewerkers te helpen zich voor te bereiden op de toekomst, binnen en soms ook buiten APG. Dit noemen we The Making of You en is een belangrijk onderdeel van The Making of APG.
  • Om echt werk te kunnen maken van het samen bouwen aan een duurzame toekomst, gaat APG het proces rondom reorganisaties omvormen; ‘The Making of You’ intensief. Zodra veranderingen zich beginnen af te tekenen, worden medewerkers hierin meegenomen in plaats van te wachten totdat de reorganisatie in detail is uitgewerkt. We zetten in op en faciliteren het zelf oplossend vermogen van de totale groep medewerkers waarbij wijzigingen en/of krimp wordt voorzien. In de hoop en verwachting dat verwachte boventalligheid wordt opgelost door de mobiliteit van medewerkers. ‘The Making of You’ intensief is maatwerk en kent een duur van 13 maanden. Het actief begeleiden van onze medewerkers vindt plaats vanuit een nog op te richten Career Center.

APG en de vakbonden zijn blij met het bereikte akkoord omdat het recht doet aan de wens van zowel vakbonden als APG om echt werk te maken van de wendbaarheid van de medewerkers van APG, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt van de toekomst te vergroten.

De komende maanden gaat de VCPS het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan de achterban. De VCPS informeert een bijeenkomst voor haar leden op woensdag 12 juli aanstaande in Heerlen. De leden zijn daarvoor inmiddels persoonlijk uitgenodigd.


Ruime meerderheid leden akkoord met structureel Van Werk naar Werk beleid

29 juni 2017 door Frank de Graaf

Op woensdag 28 juni is het nieuwe Van Werk naar beleid ondertekend, omdat meer dan 93% van onze stemmende leden dit beleid goedkeurt. Ook de andere bonden gaan akkoord met dit beleid.

Dit beleid schept helderheid en zekerheid bij organisatieveranderingen. Tevens getuigt het van goed werkgeverschap dat de rijkswerkgever bereid is te investeren in haar medewerkers en niemand opgeeft. Wij zijn daarom blij met dit resultaat, en jullie hopelijk ook.

Op 6 juli gaan we door met de rest van de CAO onderwerpen.

Lees meer


Donderdag 29 juni om 20.30 uur een webinar pensioenbijeenkomsten

28 juni 2017 door Frank de Graaf

Financieel goed voorbereid op je pensioen?

Wellicht dat je de juni-pensioenbijeenkomsten van de AC Rijksvakbonden hebt gemist of niet hebt kunnen bijwonen?

Geen nood.

ABP organiseert op 29 juni om 20.30 uur een webinar en dit kan je volgen waar je ook bent.

Je wordt in dit webinar bijgepraat over fiscale zaken, AOW, eigen spaargeld, hypotheek en keuzes rond jouw pensioen.

Heb je zelf al een prangende vraag? Op het aanmeldformulier kan je ook al een vraag insturen.

Aanmelden? Klik hier


Ledenraadpleging structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

18 juni 2017 door Frank de Graaf

De ledenraadpleging over het structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW is verstuurd binnen de VCPS-leden van de collectieve sector. Indien iemand geen mail heeft ontvangen, neem dan contact op met frankdegraaf@vcps.nl, om te controleren of de e-mailgegevens correct zijn.


Onderhandelaarsakkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

12 juni 2017 door Frank de Graaf

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren. Alle afspraken uit het nieuwe VWNW-beleid worden nu structureel in de CAO opgenomen.

Onderdeel van het onderhandelaarsakkoord is een aanpassing van de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid (BWWW). De huidige uitkering wordt vervangen door een driejarige WW en transitievergoeding met enkele bovenwettelijke aanvullingen, zoals de garantie dat de uitkering doorloopt tot AOW-leeftijd voor iedereen die binnen 8 jaar voor AOW-leeftijd werkloos wordt. De aanpassing van de BWWW gaat in op het moment dat op de rijksambtenaren de transitievergoeding van toepassing wordt (nu voorzien op 1 januari 2020).

Woensdag 14 juni publiceren wij de tekst van het onderhandelaarsakkoord en de toelichting daarop. Iedere bond zal vanaf dat moment op de gebruikelijke wijze haar leden informeren. Op woensdag 28 juni zal iedere vakbond aangeven of de leden akkoord gaan met het resultaat.

De afgelopen periode hebben we prioriteit gegeven aan de onderhandelingen over een structureel VWNW-beleid. Zodra de ledenraadplegingen hierover zijn geweest, hervatten wij de onderhandelingen over de CAO Rijk.


E-book Normalisering rechtspositie ambtenaren en de rol van de OR

30 mei 2017 door Frank de Graaf

Vorig jaar hebben CAOP en De Voort Advocaten met het oog op de normalisering rechtspositie ambtenaren het initiatief genomen voor een e-book. Dit e-book is per 8 mei geactualiseerd. De nieuwe versie vindt u op de website van het CAOP.

https://www.caop.nl/diensten/onderzoek/publicaties/publicatie-details/artikel/de-normalisering-de-ambtenaar-in-het-arbeidsrecht/


Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

28 mei 2017 by Frank de Graaf

Op donderdag 18 mei hebben is het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we 18 mei verder over doorgepraat. Zowel BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken tot een akkoord te komen. Als dat lukt, zullen we het onderhandelingsakkoord aan onze leden voorleggen.


Summerschool 2017 komt eraan!

5 mei 2017 door Frank de Graaf

Summerschool 2017 komt eraan:

Aanmelden vanaf Dinsdag 9 mei!

Het is bijna zover: de Summerschool van het A+O fonds Rijk komt er weer aan! Je kunt je ervoor aanmelden vanaf dinsdag 9 mei aanstaande. Zet deze datum snel in je agenda, want er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Zorg dat jij er dit jaar ook bij bent!

De zomer is een goede tijd om actief te kijken naar jouw toekomst. Want haal jij alles uit jezelf op je werk en privé? Wil jij graag zelf de koers van je loopbaan bepalen of doorgroeien? Kom dan naar de Summerschool van het A+O fonds Rijk en ontdek wat je wilt!

Tijdens de Summerschool ga je samen met onze professionals en andere deelnemers op expeditie. Je gaat tijdens korte workshops op zoek naar wat jouw ambities zijn, wat jou energie geeft, waar jij je in wilt ontwikkelen of welke training jou verder kan helpen om je werk nog leuker te maken. Ook na de Summerschool! De Summerschool is gratis en speciaal voor alle ambtenaren van de Rijksoverheid.

Volg ons op Facebook

Aanmelden kan dus vanaf dinsdag 9 mei. Volg ons op Facebook en like ons om niets te missen en voor een kijkje achter de schermen!

 

Dank alvast!

Zomerse groet,

Team Summerschool

A+O fonds Rijk


VCPS Nieuws 36

5 mei 2017 door Frank de Graaf

De nieuwe VCPS Nieuws is weer uit en beschikbaar. Veel leesplezier!


Pensioenbijeenkomsten 12 juni tm 16 juni

27 april 2017 door Frank de Graaf

In juni worden vanuit de Rijksvakbonden pensioenbijeenkomsten in het gehele land georganiseerd. Er zijn op de verschillende dagen ochtendsessies van 10:30-12:00 en middagsessies van 13:00-14:30. Van 12:00-13:00 is er een lunch voor de deelnemers van de ochtend- en middagsessies.

Link naar de Flyer

Tot en met 40 (jongere): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_2.pdf

Vanaf 41 jaar (standaard): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_1.pdf

Data

12 juni – Urmond

13 juni – Rotterdam (specifiek voor leden tot en met 40 jaar)

14 juni Spier

15 juni Apeldoorn

16 juni Breda

Deadline:

De voorlopige deadline voor aanmelden 18 mei 2017 i.v.m. reserveringen. (Geef je naam door aan Frankdegraaf@vcps.nl en hij zal je aanmelden voor de specifieke dag)


Nog geen nieuw Van Werk naar Werk-beleid

27 april 2017 door Frank de Graaf

Zoals jullie weten onderhandelden we de afgelopen tijd over een Van Werk naar Werk-beleid. Het Van Werk naar Werk-beleid compenseert de negatieve gevolgen van organisatieveranderingen en zorgt dat medewerkers waarvan het werk vervalt begeleid worden naar ander werk, waardoor reorganisatieontslag voorkomen wordt.

De bonden verwachten de komende tijd veel organisatieveranderingen. Om deze reden willen we voor de komende vijf jaar een nieuw Van Werk naar Werk-beleid afspreken dat helderheid en zekerheid geeft.
We zijn er bijna uit, maar over de looptijd konden we geen overeenstemming bereiken. Daarom schorten we de onderhandelingen op. Zowel bonden als werkgever beraden zich op deze situatie en komen 18 mei weer bij elkaar.


Secretarissen-Generaal roepen nieuwe kabinet op om te investeren in een kwalitatief betere overheid

7 april 2017 door Frank de Graaf

De secretarissen-Generaal roepen het nieuwe kabinet op om te investeren in een kwalitatief betere overheid.
Wat zijn onder meer hun voorstellen?

Lees meer via de volgende link


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 mei

2 april 2017 door Frank de Graaf

Het bestuur van de VCPS nodigt onze leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag 17 mei 2017, aanvang 14.00 uur.

Plaats: Ametisthorst 20 te Den Haag


Automatische incasso februari en maart heeft plaatsgevonden

30 maart 2017 door Frank de Graaf

Zoals eerder op de website is aangegeven, was door een crash van de harde schijf de automatische incasso van februari vertraagd. We zijn geen gegevens kwijtgeraakt, maar we hebben meerdere controles uitgevoerd om te voorkomen dat er mogelijk fouten zouden plaatsvinden bij de automatische incasso. De automatische incasso van februari en maart hebben ondertussen plaatsgevonden.

De controles hebben we zo zorgvuldig mogelijk gedaan, maar ik heb ondertussen twee meldingen ontvangen, waar onze controles ontoereikend waren. Onze excuses hiervoor.

Hierbij het verzoek om me te mailen, indien u vermoed dat er mogelijk iets niet juist is gegaan met uw automatische incasso, zodat we dit kunnen herstellen.


Ministerraad heeft ingestemd met bekrachtiging wetsvoorstel Normalisatie ambtenaren

13 maart 2017 door Frank de Graaf

Op 24 februari heeft de ministerraad ingestemd met de bekrachtiging van het wetsvoorstel.

Lees meer op http://www.rijksvakbonden.nl/wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-wnra/358-op-24-februari-heeft-de-ministerraad-ingestemd-met-bekrachtiging-van-het-wetsvoorstel


CAOP MZ-nieuws maart 2017 is beschikbaar

13 maart 2017 by Frank de Graaf

De CAOP MZ-Nieuws van maart 2017 is beschikbaar.

Via https://www.caop.nl/actueel/nieuwsberichten/ kan je je abonneren op deze nieuwsbrief.

 

Hierin staat o.a. dat er een gratis vragenservice van OR informatie komt. Heb je zelf een vraag gerelateerd aan de medezeggenschap, stel dan hier gratis jouw OR-Vraag aan de CAOP OR-vragenservice.

 

Let op! Deze vragenservice is voor OR-leden en niet bedoeld voor individuele, arbeidsrechtelijke vragen.


Automatische Incasso februari vertraagd

9 maart 2017 door Frank de Graaf

De automatische incasso van februari heeft vertraging opgelopen en is nog niet geïnd. De harde schijf van de PC heeft het helaas begeven. Er zijn geen gegevens kwijtgeraakt aangezien we een recente backup hebben. We voeren momenteel extra controles uit om er zeker van te zijn, dat we straks bij de leden de juiste bedragen innen. Wanneer deze controles zijn afgerond zullen we de automatische incasso aanbieden aan de bank.

Bij vragen kan natuurlijk contact met ons worden opgenomen.


Dingen die je altijd al wilde weten over de Wet normalisering rijksambtenaren

19 februari 2017 door Frank de Graaf

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/01/25/q-a-wnra-voor-werkgevers


Nieuwere Website

18 februari 2017 door Frank de Graaf

Ondertussen ben ik begonnen met een nieuwere versie van de website. Oudere berichten heb ik vandaag opnieuw geplaatst. Ik mag als stageloper bij het bestuur de website onderhouden en ben nu aan het kijken naar een nieuwe look. Voor mij is het nog even wennen en daarom ben ik benieuwd naar jullie ideeën. Feedback en ideeën zijn welkom via frankdegraaf@vcps.nl


Overdracht Website

18 februari 2017 door Hans Wiekens

Beste volgers van de website van de VCPS.

Omdat ik heb besloten om te stoppen met mijn werkzaamheden voor de VCPS en van mijn pensioen te gaan genieten worden er door mij geen nieuwe wetenswaardigheden meer aan de website toegevoegd.

Het bestuur heeft besloten om te werken aan een nieuwere website. Zodra deze in de lucht is, wordt u daarover door het bestuur geïnformeerd. Dank voor het volgen van deze site.

Met vriendelijke groet,

Hans Wiekens