Nieuws

Nieuwe Datums Trainingen vanuit het A+O Fonds Rijk

13 november  2019 door Frank de Graaf

Vanuit het A&O Fonds Rijk zijn er nieuwe data bekend zijn voor meerdere trainingen: 

Tijdens de training Van werkdruk naar werkplezier leer je werkdruk om te zetten in prettige motivatie, zodat het gevoel van achter de feiten aan te lopen verdwijnt. Je leert in één dag beter om te gaan met je beschikbare tijd (timemanagement) en krijgt het overzicht weer terug door helder te plannen. 

Bij de training Ontdek en gebruik je talenten en competenties leer je je sterke punten herkennen en erkennen. Dit heb je nodig als je stappen in je loopbaan wilt maken. En vaak beschik je ook nog over talenten, die voor jou heel normaal zijn, maar voor een ander heel waardevol.

Bij de training Krachtkaart brengen we in anderhalve trainingsdag samen in beeld wat jouw drive is, wat je toekomstwensen én wat je ambities zijn. Zowel qua werk als privé.

De training Job Crafting laat zien dat kleine veranderingen in je doelstellingen en aanpassingen in je manier van werken je werkbeleving al positief kunnen beïnvloeden.

Meld je snel aan, want de trainingen lopen snel vol!

Hartelijke groet,

Team Werken aan jouw toekomst!
A+O fonds Rijk
Via de site van het A&O Fonds kan je zorgen dat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe trainingsdata.


Loopbaanadvies zet je toekomst in de spotlight!

20 oktober  2019 door Frank de Graaf

Je weet vaak heel goed wat je niet (meer) wilt. Je wilt dingen anders, je zoekt meer inspiratie, je wilt jezelf verbeteren. Maar hoe kom je er nu achter wat je wél wilt? Goed nieuws: de regelingen Loopbaanadvies en Blik vooruit van het A+O fonds Rijk zijn wederom verlengd. Je kunt van de regeling Loopbaanadvies nog gebruik maken tot en met 30 juni 2020. Ook de regeling Blik vooruit is verlengd tot en met 30 juni 2020. 
 
Kijk snel opLoopbaanadvies en Blik vooruit

Er is ook een CAO-afspraak met betrekking tot loopbaanadvies. Deze is in de ARAR opgenomen in artikel 71b. Als je drie jaar een functie (of vergelijkbare functies) vervult, heb je recht op een (begeleide) loopbaanscan. De scan kan zowel door een externe partij als iemand binnen de eigen organisatie worden verzorgd. Je werkgever betaalt de kosten hiervan. Vraag bij je manager na wat de mogelijkheden zijn.


Infobrief  Individueel Keuzebudget en verlofsparen

7 oktober  2019 door Frank de Graaf

Vanaf 1 januari a.s. krijgen ambtenaren naast het salaris ook een nieuwe arbeidsvoorwaarde: het Individueel Keuzebudget (IKB).Dat is afgesproken in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2018-2020. De infobrief is naar de leden verspreid in de collectieve sector.


Ondertekening CAO Rijk

26 september  2019 door Frank de Graaf


Vandaag ondertekenen jullie onderhandelaars de CAO Rijk.

Zoals jullie weten, krijgen jullie zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als de werknemer in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze nieuwe rechtspositie geldt vanaf 1 januari 2020. Weet je niet precies meer hoe het zit? Lees dit dan terug in onze eerdere nieuwsbrief over de nieuwe rechtspositie.

De huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. De huidige arbeidsvoorwaarden zijn neutraal omgezet naar de nieuwe rechtspositie in de CAO Rijk. De omzetting vindt plaats op 1 januari 2020. Daarom heeft deze vandaag ondertekende cao nog een resterende looptijd van 1 januari tot en met 30 juni 2020.

Begin volgend jaar starten we met de onderhandelingsinzet van AC Rijksvakbonden voor de CAO vanaf 1 juli 2020.


Uitslag ledenraadpleging over Het Nieuwe Roosteren

24 september  2019 door Frank de Graaf

In de CAO 2018-2020 spraken jullie onderhandelaars af om tussentijds een onderhandelingsresultaat te bereiken over roosterinnovatie en over de hervorming van nachtdienstontheffing en vaste TOD 55+. De afgelopen twee weken stemden leden van AC Rijksvakbonden over dit onderhandelaarsresultaat. Hierbij de uitslag van deze ledenraadpleging.

Stemresultaat van leden algemeen
Ja: 46%
Nee: 54%

Stemresultaat van leden in roosterdiensten
Ja: 38%
Nee: 62%

De stemmen van medewerkers in roosterdiensten laat AC Rijksvakbonden zwaarder wegen dan de stemmen van medewerkers die niet in roosterdiensten werken. De reden is dat leden in roosterdiensten veel meer gevolgen ondervinden van dit onderhandelingsresultaat.

Aangezien 62% van de leden in roosterdiensten tegen dit onderhandelingsresultaat stemmen, gaat AC rijksvakbonden niet akkoord met dit onderhandelaarsresultaat. Ook de andere bonden gaan niet akkoord met dit onderhandelaarsresultaat. Dit betekent dat we geen overeenstemming met de werkgever hebben en dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven.