Donderdag 29 juni om 20.30 uur een webinar pensioenbijeenkomsten

Financieel goed voorbereid op je pensioen? Wellicht dat je de juni-pensioenbijeenkomsten van de AC Rijksvakbonden hebt gemist of niet hebt kunnen bijwonen? Geen nood. ABP organiseert op 29 juni om 20.30 uur een webinar en dit kan je volgen waar je ook bent. Je wordt in dit webinar bijgepraat over fiscale zaken, AOW, eigen spaargeld, […]

Onderhandelaarsakkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren. Alle afspraken uit het nieuwe VWNW-beleid worden nu structureel in de CAO opgenomen. […]

E-book Normalisering rechtspositie ambtenaren en de rol van de OR

Vorig jaar hebben CAOP en De Voort Advocaten met het oog op de normalisering rechtspositie ambtenaren het initiatief genomen voor een e-book. Dit e-book is per 8 mei geactualiseerd. De nieuwe versie vindt u op de website van het CAOP. https://www.caop.nl/diensten/onderzoek/publicaties/publicatie-details/artikel/de-normalisering-de-ambtenaar-in-het-arbeidsrecht/

Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

Op donderdag 18 mei hebben is het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we 18 mei verder over doorgepraat. Zowel BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken […]

Pensioenbijeenkomsten 12 juni t/m 16 juni

In juni worden vanuit de Rijksvakbonden pensioenbijeenkomsten in het gehele land georganiseerd. Er zijn op de verschillende dagen ochtendsessies van 10:30-12:00 en middagsessies van 13:00-14:30. Van 12:00-13:00 is er een lunch voor de deelnemers van de ochtend- en middagsessies. Link naar de Flyer Tot en met 40 (jongere): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_2.pdf Vanaf 41 jaar (standaard): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_1.pdf Data  […]

Nog geen nieuw Van Werk naar Werk-beleid

Zoals jullie weten onderhandelden we de afgelopen tijd over een Van Werk naar Werk-beleid. Het Van Werk naar Werk-beleid compenseert de negatieve gevolgen van organisatieveranderingen en zorgt dat medewerkers waarvan het werk vervalt begeleid worden naar ander werk, waardoor reorganisatieontslag voorkomen wordt. De bonden verwachten de komende tijd veel organisatieveranderingen. Om deze reden willen we […]