Het geduld is op!

Op 9 april jl. waren de kaderleden van de gezamenlijke bonden bij elkaar op een zeer goed bezochte actievergadering. Na jaren van nullijn en een “tussen-cao” hoopten de CAO onderhandelaars snel een goede CAO af te kunnen sluiten. Helaas heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, ons tot nu toe geen zicht geboden op een loonstijging die ook maar in de buurt komt van onze looneis van 3,5%. Sterker nog, ze wil nog steeds geen loonbod doen.

De reactie hierop van onze kaderleden was glashelder: het geduld is helemaal op.

Dus gaan we actievoeren als minister Ollongren niet heel snel met een goed loonbod komt. En als het aan de kaderleden ligt pakken we zo snel mogelijk door naar hardere acties.

We geven minister Ollongren daarom nog één kans om de onderhandelingen te hervatten met een goed loonbod. Pakt ze die kans niet, dan is de tijd van flyers en video’s voorbij en gaan we hardere acties organiseren.

In de tussentijd gaan we leden en niet-leden voorbereiden op acties. Help mee door de flyer uit te delen en het filmpje (https://www.rijksvakbonden.nl) door te sturen.

Heb je vragen, wil je actiemateriaal of contact met één van de vakbondsbestuurders? Neem dan contact op met: frankdegraaf@vcps.nl

Collectieve verzekering Rijk

Afgelopen week kon je met onze nieuwsbrief (http://rijksvakbonden.nl/pdf/nieuwsbrief/nbp_201803_rvb.pdf) berekenen wat jouw partner krijgt indien jij overlijdt.

Mocht dit onvoldoende zijn dan biedt jouw werkgever een mogelijkheid om je bij te verzekeren bij elipsLife. Deze verzekering bestaat eruit dat bij overlijden jouw partner €5000,-, €7500 of €10.000 netto per jaar tot de AOW leeftijd ontvangt. Indien je je voor 1 mei 2018 meldt wordt je automatisch geaccepteerd, dus er vindt geen medische selectie plaats. De premie wordt maandelijks van jouw rekening afgeschreven door de verzekeraar. De werkgever betaalt niet mee in de premie. De premie gaat af van jouw netto loon.

Als het goed is ben je hierover al geïnformeerd door jouw werkgever. Zo niet dan vindt je meer informatie in de bijlage.

Als je besluit een verzekering te willen afsluiten bij elipsLife, dan kan dit rechtstreeks bij www.elipsLife.com/nl/nld. Er is dus verder geen tussenkomst van jouw werkgever nodig.

Let op! Dit hoeft niet de meest voordelige verzekering voor jou te zijn. Het kan zijn dat andere verzekeraars een beter aanbod hebben. Het staat je vrij om je ergens anders te verzekeren indien je dit wenst.

Uitslag OR-verkiezing APG

Van 13 en 14  maart 2018 vond de OR-verkiezing van het APG plaats. Hier zijn er drie zetels voor de VCPS behaald. We bedanken iedereen die een stem heeft uitgebracht en heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken.

Lancering film SalarisRijkOmhoogNu en website vakbondinactie

De salarissen moeten omhoog. Behalve blijkbaar voor de rijksambtenaren. Accepteer dit niet. Deel dit filmpje met collega’s en steun de bonden in hun strijd voor 3,5% loonsverhoging.

Vanuit de AC Rijksvakbonden (waar wij onderdeel van zijn), CNV Overheid, FNV Overheid en CMHF is de website www.vakbondinactie.nl gelanceerd.​

vimeo.com
De salarissen moeten omhoog. Behalve blijkbaar voor de rijksambtenaren. Accepteer dit niet. Deel dit filmpje met collega’s en steun de bonden in hun strijd…

Kandidaten Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP 2018 zijn bekend

In april 2018 zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP. Alle kandidaten zijn bekend. We stellen graag de kandidaten van het Ambtenarencentrum aan u voor.

Van 3 tot en met 30 april kunt u stemmen. U en andere stemgerechtigden bepalen dan wie in het verantwoordingsorgaan komen.

Bekijk de uitgebreide informatie over de verkiezingen op ABP.nl.

Lijst deelnemers:

1. Dhr. Henk Kingma

Pensioen = collectiviteit + solidariteit

Mijn opgedane kennis vanuit opleidingen, waaronder SPO pensioendeskundige Overheid & Onderwijs, Pensioenambassadeur ABP,HBO communicatie wil ik graag inzetten voor alle deelnemers van ABP. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als OR lid en nu als lid hoofdbestuur Justitievakbond Juvox. Het lid zijn van de werkgroep pensioenen [AC], geven van presentaties over pensioenen [interactie met publiek],lezen van vakliteratuur draagt daar ook aan bij.Mijn werk als piw-er PI Veenhuizen zorgt ervoor dat ik direct in contact sta met deelnemers ABP op de werkvloer, klankbord. Die ervaring en kennis wil ik inzetten om fouten zoals nu met de communicatie rond de afschaffing ANW-compensatie te voorkomen. Lid worden van VO ABP past voor mij in dit rijtje. Collectiviteit en solidariteit niets mis mee!

2. Dhr. Paul Eijkelenkamp

Problemen los je niet op met stilzitten.

De beste stuurlui staan aan wal, zo luidt het spreekwoord. Maar als ‘stuurman aan wal’ moet je jezelf ook willen inzetten en dus aan boord stappen. Vaak laten we ons bij wat complexere dossier leiden door wat ons wordt voorgelegd. Juist omdat in het land der blinden eenoog koning is, is het noodzakelijk dat voortdurend scherp wordt meegekeken. Onlangs ontdekte ik dat de pensioenopslag die militairen door de koppelafspraak betalen onjuist is. Dat pak ik weliswaar aan maar het is ná de besluitvorming. Via het Verantwoordingsorgaan kun je vóór de besluitvorming invloed uitoefenen. En dat is bv voor de overgang van het eindloon naar het middenloon van enorm belang. Met mijn studie bedrijfseconomie en vanwege de kennis die ik heb opgedaan over het pensioenstelsel, ben ik ervan overtuigd dat ik een adequate bijdrage kan leveren aan de advisering van het ABP.

3. Dhr. Peter van der Spoel

De kracht van collectiviteit inzetten voor: Solidariteit

Al decennia behartig ik de belangen van werknemers en gepensioneerden. Nooit als baantje maar als 1 van de mensen van de werkvloer. Doordat ik dagelijks direct contact heb met werkenden, gepensioneerden en arbeidsongeschikten weet ik als geen ander wat nodig is.

Ik weet ook wat haalbaar is binnen de evenwichtige belangenafweging in het pensioenfonds zodat iedereen wint.

Bij beslissingen moet je vooruit kijken naar de consequenties die nu gezien worden maar juist ook naar de zaken die men ‘gemakshalve’ maar even vergeet voor dat moment.

Het vermogen van het pensioenfonds ABP is veel te groot en te belangrijk om over te laten aan onze overheid, beleggers en bestuurders. Met mijn ervaring prik ik eenvoudig door de reclamepraat van lobbyisten, politici en anderen die alleen voor zichzelf of een kleine groep opkomen.

Als kritisch adviseur maar ook iemand met de blik op de komende 0-80 jaar ben ik de juiste persoon om te waken over U & mijn maar vooral ONZE belangen.

Ik reken op UW STEUN en STEM op MIJ zodat ik uw belangen, nu als premiebetaler en later als pensioenontvanger, kan veiligstellen.

Lijst pensioengerechtigden:

1. Dhr. Hans Pennings

Na een korte loopbaan in het bedrijfsleven is Hans Pennings (69) uit Oisterwijk in 1979 zijn werkzaamheden gestart in het onderwijs. Naast een carrière als leerkracht, adjunct en de laatste 23 jaar als schoolleider op verschillende scholen, is hij daarnaast al ruim 10 jaar verbonden als secretaris/bestuurder bij de Algemene Vereniging Schoolleiders AVS in Utrecht. Als AVS bestuurder heeft hij in verschillende landelijke organen zijn bijdrage geleverd. Zo zat hij in het bestuur van het Arbeidsmarktplatform, was 4 jaar jurylid bij het project excellente scholen en zat in de selectiecommissie voor het project curriculum.nu. Binnen het Ambtenarencentrum leverde hij meermaals een bijdrage aan de discussie rond de problematiek van de pensioenen.

Nieuwe Datum Krachtkaart vanuit het A+O Fonds Rijk


Vanuit het A&O Fonds Rijk is er nieuwe datum bekend voor de training Krachtkaart

Bij de training Krachtkaart maak je je eigen Krachtkaart. Je brengt in beeld wat jou van binnenuit motiveert, in je werk en ook daarbuiten, waar je energie van krijgt en wat je ambities zijn. Want als je weet wat jouw drijfveren zijn en waar je heen wilt, kun je gericht gaan werken aan je ontwikkeling en je toekomst. Dit zal je verder helpen in je huidige baan, je carrière en je privéleven!

Meld je snel aan, want deze training loopt snel vol!

Hartelijke groet,

Team Werken aan jouw toekomst!
A+O fonds Rijk
Via de site van het A&O Fonds kan je zorgen dat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe trainingsdata.