Lancering film SalarisRijkOmhoogNu en website vakbondinactie

De salarissen moeten omhoog. Behalve blijkbaar voor de rijksambtenaren. Accepteer dit niet. Deel dit filmpje met collega’s en steun de bonden in hun strijd voor 3,5% loonsverhoging.

Vanuit de AC Rijksvakbonden (waar wij onderdeel van zijn), CNV Overheid, FNV Overheid en CMHF is de website www.vakbondinactie.nl gelanceerd.​

vimeo.com
De salarissen moeten omhoog. Behalve blijkbaar voor de rijksambtenaren. Accepteer dit niet. Deel dit filmpje met collega’s en steun de bonden in hun strijd…

Kandidaten Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP 2018 zijn bekend

In april 2018 zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP. Alle kandidaten zijn bekend. We stellen graag de kandidaten van het Ambtenarencentrum aan u voor.

Van 3 tot en met 30 april kunt u stemmen. U en andere stemgerechtigden bepalen dan wie in het verantwoordingsorgaan komen.

Bekijk de uitgebreide informatie over de verkiezingen op ABP.nl.

Lijst deelnemers:

1. Dhr. Henk Kingma

Pensioen = collectiviteit + solidariteit

Mijn opgedane kennis vanuit opleidingen, waaronder SPO pensioendeskundige Overheid & Onderwijs, Pensioenambassadeur ABP,HBO communicatie wil ik graag inzetten voor alle deelnemers van ABP. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als OR lid en nu als lid hoofdbestuur Justitievakbond Juvox. Het lid zijn van de werkgroep pensioenen [AC], geven van presentaties over pensioenen [interactie met publiek],lezen van vakliteratuur draagt daar ook aan bij.Mijn werk als piw-er PI Veenhuizen zorgt ervoor dat ik direct in contact sta met deelnemers ABP op de werkvloer, klankbord. Die ervaring en kennis wil ik inzetten om fouten zoals nu met de communicatie rond de afschaffing ANW-compensatie te voorkomen. Lid worden van VO ABP past voor mij in dit rijtje. Collectiviteit en solidariteit niets mis mee!

2. Dhr. Paul Eijkelenkamp

Problemen los je niet op met stilzitten.

De beste stuurlui staan aan wal, zo luidt het spreekwoord. Maar als ‘stuurman aan wal’ moet je jezelf ook willen inzetten en dus aan boord stappen. Vaak laten we ons bij wat complexere dossier leiden door wat ons wordt voorgelegd. Juist omdat in het land der blinden eenoog koning is, is het noodzakelijk dat voortdurend scherp wordt meegekeken. Onlangs ontdekte ik dat de pensioenopslag die militairen door de koppelafspraak betalen onjuist is. Dat pak ik weliswaar aan maar het is ná de besluitvorming. Via het Verantwoordingsorgaan kun je vóór de besluitvorming invloed uitoefenen. En dat is bv voor de overgang van het eindloon naar het middenloon van enorm belang. Met mijn studie bedrijfseconomie en vanwege de kennis die ik heb opgedaan over het pensioenstelsel, ben ik ervan overtuigd dat ik een adequate bijdrage kan leveren aan de advisering van het ABP.

3. Dhr. Peter van der Spoel

De kracht van collectiviteit inzetten voor: Solidariteit

Al decennia behartig ik de belangen van werknemers en gepensioneerden. Nooit als baantje maar als 1 van de mensen van de werkvloer. Doordat ik dagelijks direct contact heb met werkenden, gepensioneerden en arbeidsongeschikten weet ik als geen ander wat nodig is.

Ik weet ook wat haalbaar is binnen de evenwichtige belangenafweging in het pensioenfonds zodat iedereen wint.

Bij beslissingen moet je vooruit kijken naar de consequenties die nu gezien worden maar juist ook naar de zaken die men ‘gemakshalve’ maar even vergeet voor dat moment.

Het vermogen van het pensioenfonds ABP is veel te groot en te belangrijk om over te laten aan onze overheid, beleggers en bestuurders. Met mijn ervaring prik ik eenvoudig door de reclamepraat van lobbyisten, politici en anderen die alleen voor zichzelf of een kleine groep opkomen.

Als kritisch adviseur maar ook iemand met de blik op de komende 0-80 jaar ben ik de juiste persoon om te waken over U & mijn maar vooral ONZE belangen.

Ik reken op UW STEUN en STEM op MIJ zodat ik uw belangen, nu als premiebetaler en later als pensioenontvanger, kan veiligstellen.

Lijst pensioengerechtigden:

1. Dhr. Hans Pennings

Na een korte loopbaan in het bedrijfsleven is Hans Pennings (69) uit Oisterwijk in 1979 zijn werkzaamheden gestart in het onderwijs. Naast een carrière als leerkracht, adjunct en de laatste 23 jaar als schoolleider op verschillende scholen, is hij daarnaast al ruim 10 jaar verbonden als secretaris/bestuurder bij de Algemene Vereniging Schoolleiders AVS in Utrecht. Als AVS bestuurder heeft hij in verschillende landelijke organen zijn bijdrage geleverd. Zo zat hij in het bestuur van het Arbeidsmarktplatform, was 4 jaar jurylid bij het project excellente scholen en zat in de selectiecommissie voor het project curriculum.nu. Binnen het Ambtenarencentrum leverde hij meermaals een bijdrage aan de discussie rond de problematiek van de pensioenen.

Nieuwe Datum Krachtkaart vanuit het A+O Fonds Rijk


Vanuit het A&O Fonds Rijk is er nieuwe datum bekend voor de training Krachtkaart

Bij de training Krachtkaart maak je je eigen Krachtkaart. Je brengt in beeld wat jou van binnenuit motiveert, in je werk en ook daarbuiten, waar je energie van krijgt en wat je ambities zijn. Want als je weet wat jouw drijfveren zijn en waar je heen wilt, kun je gericht gaan werken aan je ontwikkeling en je toekomst. Dit zal je verder helpen in je huidige baan, je carrière en je privéleven!

Meld je snel aan, want deze training loopt snel vol!

Hartelijke groet,

Team Werken aan jouw toekomst!
A+O fonds Rijk
Via de site van het A&O Fonds kan je zorgen dat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe trainingsdata.

CAO-overleg afgebroken

Vakbonden FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF hebben vanochtend, na twee maanden, het cao-overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de rijksambtenaren afgebroken. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, gaf gisteren een loonwaarschuwing af. Zij stelt geen geld beschikbaar voor de looneis van de vakbonden van 3,5%. Daarmee wijkt ze sterk af van eerdere kabinetsuitspraken over de noodzaak van een goede loonsverhoging. Echter, een goed loonbod van de minister blijft uit.

De vakbonden hebben in 2017 een tussen-cao afgesloten met de intentie dat er aansluitend een nieuwe, inhoudelijke cao komt met een goede loonsverhoging.  Nu de minister dat niet wil afspreken, breken de vakbonden de onderhandelingen af. Zij komen pas weer terug aan de onderhandelingstafel wanneer de minister bereid is tegemoet te komen aan de looneis van 3,5%. Ondertussen bereiden de bonden acties voor.

De cao Rijk liep af op 31 december 2017 en geldt voor 110.000 rijksambtenaren in Nederland.

Nieuwe Datum Communiceren met Lef vanuit het A+O Fonds Rijk

Vanuit het A&O Fonds Rijk is er nieuwe datum bekend voor de Communiceren met Lef

Bij de training Communiceren met lef leer je in één trainingsdag om proactief, uitdagend en met lef te communiceren. En te ervaren wat een lach met jezelf en anderen kan doen. Daarmee krijgt je vertrouwen dat je mag zeggen wat je vindt, denkt en voelt.

Meld je snel aan, want deze training loopt snel vol!

Hartelijke groet,

Team Werken aan jouw toekomst!
A+O fonds Rijk
Via de site van het A&O Fonds kan je zorgen dat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe trainingsdata.

Ver verwijderd van akkoord over loonsverhoging in cao Rijk

Na de tussen-cao Rijk van december vorig jaar, zijn de vakbonden gelijk doorgegaan met de cao-onderhandelingen voor 2018. De boodschap van de leden was helder: ‘we verwachten een cao met een stevige loonsverhoging’. Na de eerste onderhandelingsrondes moeten we concluderen dat we nog ver verwijderd zijn van een akkoord.

Rutte en de andere ministers hebben diverse malen gezegd dat de werkgevers in 2018 de lonen moeten laten stijgen. Dat moet dan natuurlijk ook bij het Rijk gelden.

3,5% meer loon

Er zijn een paar onderhandelingsrondes geweest. Op 25 januari spraken we over het loon. Onze looneis is helder: 3,5% loon met een bodem van € 1000,- De werkgever bleek een stuk minder helder. Hij zei dat hij meer zou kunnen bieden dan vorig jaar, maar bij lange na niet wat wij eisen. Wij accepteren deze boodschap niet. Wij willen daarom nu met minister Ollongren zelf aan tafel. Zij is tenslotte ook werkgever en moet met meer over de brug komen.

ANW-hiaat (vervolg)

De AC rijksvakbonden proberen een alternatief verzekeringsproduct overeen te komen, dat als vervanging dient voor het wegvallen van de ANW-compensatie. Op dit moment bespreken we de mogelijkheden met de rijksonderhandelaar.

Tegelijkertijd dringen de vakbonden aan om nog te wachten met het stopzetten van de ANW-compensatie. En met succes!

Het bestuur van het ABP heeft besloten om de ANW-compensatie voort te zetten tot 1 mei 2018. Dat betekent dat jij nu niets hoeft te doen en de uitkomst van onze bespreking met de rijksonderhandelaar kan afwachten.

VCPS Nieuws 39

De nieuwe VCPS Nieuws is weer uit en beschikbaar. Veel leesplezier!

Deze is digitaal verstuurd naar de leden die hebben aangegeven deze digitaal te willen ontvangen.

Indien je recent geen mail hebt ontvangen, stuur dan een mail naar frankdegraaf@vcps.nl, zodat we de actuele contactgegevens in onze ledenadministratie kunnen verwerken.