Wageningen University & Research en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao

Het doet ons deugd jullie te kunnen meedelen dat wij een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao voor Stichting Wageningen Research. De cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 april 2019 tot en met 1 april 2021.

Stemmen

Vanuit de VCPS vind nu de ledenraadpleging over het resultaat plaats.