Nieuwsbrief roosterinnovatie en hervorming van de ontheffing nachtarbeid en vaste TOD

In de cao 2018-2020 is afgesproken m een onderhandelingsresultaat te bereiken over roosterinnovatie en hervorming van de ontheffing nachtarbeid en vaste TOD. Met deze Nieuwsbrief informeert AC Rijksvakbonden je over de nieuwe stand van zaken.