Nieuwsbrief Individueel Keuzebudget

Waar gaat deze nieuwsbrief over? In de CAO 2018-2020 is afgesproken om per 1 januari 2020 te starten met het Individueel Keuzebudget en een verlofspaarregeling. Met deze nieuwsbrief informeert AC Rijksvakbonden je over de stand van zaken. Deze is verstuurd naar onze leden in de collectieve sector.