UWV en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao en sociaal plan

UWV en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao en sociaal plan

Na een lange periode is er een akkoord behaald voor een nieuwe cao en sociaal plan voor UWV. Het is een cao voor alle generaties. De onderhandelaars zijn tevreden over het resultaat en leggen dit resultaat positief aan onze leden bij het UWV voor.

Hoofdlijnen

Het akkoord is voor een periode van twee jaar. Per jaar is er een structurele loonsverhoging van 3%. Er is een afspraak gemaakt over een vitaliteitspact (80-90-100) zodat oudere medewerkers vanaf 62 jaar duurzaam kunnen werken tot hun AOW-leeftijd. Voor medewerkers onder de 62 jaar kan deze regeling voor maximaal 6 maanden ingezet worden bij dreigende disbalans tussen werk en privé. Jonge ouders kunnen nu al gebruik maken van verlof bij de geboorte van een kind. Ook zullen er minimaal 500 vaste contracten worden aangegaan. En het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd. Het hele akkoord tref je als bijlage aan.

Stemmen

Vanuit de VCPS vind nu de ledenraadpleging over het resultaat plaats.