Kandidaten Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP 2018 zijn bekend

In april 2018 zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP. Alle kandidaten zijn bekend. We stellen graag de kandidaten van het Ambtenarencentrum aan u voor.

Van 3 tot en met 30 april kunt u stemmen. U en andere stemgerechtigden bepalen dan wie in het verantwoordingsorgaan komen.

Bekijk de uitgebreide informatie over de verkiezingen op ABP.nl.

Lijst deelnemers:

1. Dhr. Henk Kingma

Pensioen = collectiviteit + solidariteit

Mijn opgedane kennis vanuit opleidingen, waaronder SPO pensioendeskundige Overheid & Onderwijs, Pensioenambassadeur ABP,HBO communicatie wil ik graag inzetten voor alle deelnemers van ABP. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als OR lid en nu als lid hoofdbestuur Justitievakbond Juvox. Het lid zijn van de werkgroep pensioenen [AC], geven van presentaties over pensioenen [interactie met publiek],lezen van vakliteratuur draagt daar ook aan bij.Mijn werk als piw-er PI Veenhuizen zorgt ervoor dat ik direct in contact sta met deelnemers ABP op de werkvloer, klankbord. Die ervaring en kennis wil ik inzetten om fouten zoals nu met de communicatie rond de afschaffing ANW-compensatie te voorkomen. Lid worden van VO ABP past voor mij in dit rijtje. Collectiviteit en solidariteit niets mis mee!

2. Dhr. Paul Eijkelenkamp

Problemen los je niet op met stilzitten.

De beste stuurlui staan aan wal, zo luidt het spreekwoord. Maar als ‘stuurman aan wal’ moet je jezelf ook willen inzetten en dus aan boord stappen. Vaak laten we ons bij wat complexere dossier leiden door wat ons wordt voorgelegd. Juist omdat in het land der blinden eenoog koning is, is het noodzakelijk dat voortdurend scherp wordt meegekeken. Onlangs ontdekte ik dat de pensioenopslag die militairen door de koppelafspraak betalen onjuist is. Dat pak ik weliswaar aan maar het is ná de besluitvorming. Via het Verantwoordingsorgaan kun je vóór de besluitvorming invloed uitoefenen. En dat is bv voor de overgang van het eindloon naar het middenloon van enorm belang. Met mijn studie bedrijfseconomie en vanwege de kennis die ik heb opgedaan over het pensioenstelsel, ben ik ervan overtuigd dat ik een adequate bijdrage kan leveren aan de advisering van het ABP.

3. Dhr. Peter van der Spoel

De kracht van collectiviteit inzetten voor: Solidariteit

Al decennia behartig ik de belangen van werknemers en gepensioneerden. Nooit als baantje maar als 1 van de mensen van de werkvloer. Doordat ik dagelijks direct contact heb met werkenden, gepensioneerden en arbeidsongeschikten weet ik als geen ander wat nodig is.

Ik weet ook wat haalbaar is binnen de evenwichtige belangenafweging in het pensioenfonds zodat iedereen wint.

Bij beslissingen moet je vooruit kijken naar de consequenties die nu gezien worden maar juist ook naar de zaken die men ‘gemakshalve’ maar even vergeet voor dat moment.

Het vermogen van het pensioenfonds ABP is veel te groot en te belangrijk om over te laten aan onze overheid, beleggers en bestuurders. Met mijn ervaring prik ik eenvoudig door de reclamepraat van lobbyisten, politici en anderen die alleen voor zichzelf of een kleine groep opkomen.

Als kritisch adviseur maar ook iemand met de blik op de komende 0-80 jaar ben ik de juiste persoon om te waken over U & mijn maar vooral ONZE belangen.

Ik reken op UW STEUN en STEM op MIJ zodat ik uw belangen, nu als premiebetaler en later als pensioenontvanger, kan veiligstellen.

Lijst pensioengerechtigden:

1. Dhr. Hans Pennings

Na een korte loopbaan in het bedrijfsleven is Hans Pennings (69) uit Oisterwijk in 1979 zijn werkzaamheden gestart in het onderwijs. Naast een carrière als leerkracht, adjunct en de laatste 23 jaar als schoolleider op verschillende scholen, is hij daarnaast al ruim 10 jaar verbonden als secretaris/bestuurder bij de Algemene Vereniging Schoolleiders AVS in Utrecht. Als AVS bestuurder heeft hij in verschillende landelijke organen zijn bijdrage geleverd. Zo zat hij in het bestuur van het Arbeidsmarktplatform, was 4 jaar jurylid bij het project excellente scholen en zat in de selectiecommissie voor het project curriculum.nu. Binnen het Ambtenarencentrum leverde hij meermaals een bijdrage aan de discussie rond de problematiek van de pensioenen.