Ruime meerderheid leden akkoord met structureel Van Werk naar Werk beleid

Op woensdag 28 juni is het nieuwe Van Werk naar beleid ondertekend, omdat meer dan 93% van onze stemmende leden dit beleid goedkeurt. Ook de andere bonden gaan akkoord met dit beleid.

Dit beleid schept helderheid en zekerheid bij organisatieveranderingen. Tevens getuigt het van goed werkgeverschap dat de rijkswerkgever bereid is te investeren in haar medewerkers en niemand opgeeft. Wij zijn daarom blij met dit resultaat, en jullie hopelijk ook.

Op 6 juli  gaan we door met de rest van de CAO onderwerpen.

 

Lees meer

 

 

Donderdag 29 juni om 20.30 uur een webinar pensioenbijeenkomsten

Financieel goed voorbereid op je pensioen?

Wellicht dat je de juni-pensioenbijeenkomsten van de AC Rijksvakbonden hebt gemist of niet hebt kunnen bijwonen?

Geen nood.

ABP organiseert op 29 juni om 20.30 uur een webinar en dit kan je volgen waar je ook bent.

Je wordt in dit webinar bijgepraat over fiscale zaken, AOW, eigen spaargeld, hypotheek en keuzes rond jouw pensioen.

Heb je zelf al een prangende vraag? Op het aanmeldformulier kan je ook al een vraag insturen.

Aanmelden? Klik hier

Onderhandelaarsakkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren. Alle afspraken uit het nieuwe VWNW-beleid worden nu structureel in de CAO opgenomen.

Onderdeel van het onderhandelaarsakkoord is een aanpassing van de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid (BWWW). De huidige uitkering wordt vervangen door een driejarige WW en transitievergoeding met enkele bovenwettelijke aanvullingen, zoals de garantie dat de uitkering doorloopt tot AOW-leeftijd voor iedereen die binnen 8 jaar voor AOW-leeftijd werkloos wordt. De aanpassing van de BWWW gaat in op het moment dat op de rijksambtenaren de transitievergoeding van toepassing wordt (nu voorzien op 1 januari 2020).

Woensdag 14 juni publiceren wij de tekst van het onderhandelaarsakkoord en de toelichting daarop. Iedere bond zal vanaf dat moment op de gebruikelijke wijze haar leden informeren. Op woensdag 28 juni zal iedere vakbond aangeven of de leden akkoord gaan met het resultaat.

De afgelopen periode hebben we prioriteit gegeven aan de onderhandelingen over een structureel VWNW-beleid. Zodra de ledenraadplegingen hierover zijn geweest, hervatten wij de onderhandelingen over de CAO Rijk.

ncf juvox vpw vcps