Ruime meerderheid leden akkoord met structureel Van Werk naar Werk beleid

Op woensdag 28 juni is het nieuwe Van Werk naar beleid ondertekend, omdat meer dan 93% van onze stemmende leden dit beleid goedkeurt. Ook de andere bonden gaan akkoord met dit beleid. Dit beleid schept helderheid en zekerheid bij organisatieveranderingen. Tevens getuigt het van goed werkgeverschap dat de rijkswerkgever bereid is te investeren in haar […]

Donderdag 29 juni om 20.30 uur een webinar pensioenbijeenkomsten

Financieel goed voorbereid op je pensioen? Wellicht dat je de juni-pensioenbijeenkomsten van de AC Rijksvakbonden hebt gemist of niet hebt kunnen bijwonen? Geen nood. ABP organiseert op 29 juni om 20.30 uur een webinar en dit kan je volgen waar je ook bent. Je wordt in dit webinar bijgepraat over fiscale zaken, AOW, eigen spaargeld, […]

Onderhandelaarsakkoord structureel VWNW-beleid en aanpassing BWWW

Na maanden van onderhandelen hebben AC Rijksvakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF met de minister van Binnenlandse Zaken een onderhandelaarsakkoord bereikt over een structureel Van Werk naar Werk (VWNW) beleid. Daarmee is er bij reorganisaties duidelijkheid en zekerheid voor alle rijksambtenaren. Alle afspraken uit het nieuwe VWNW-beleid worden nu structureel in de CAO opgenomen. […]