VCPS

Vakorganisatie van werknemers in de collectieve & geprivatiseerde sector.

VCPS magazine nummer 35

Met enige vertraging als gevolg van de feestdagen hierbij alsnog de digitale versie van nummer 35 van ons magazine. VCPS35

VCPS magazine nummer 35

VCPSmann

Met enige vertraging als gevolg van de feestdagen hierbij alsnog de digitale versie van nummer 35 van ons magazine. VCPS35

Pensioenbrief AC Rijksvakbonden december 2016

VCPSmann

Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te veranderen?   Dan ga je het als werkende, maar ook als pensioengerechtigde moeilijk krijgen in 2017. De plannen die op dit moment worden gemaakt hebben effect op beide groepen. Lees hier de Pensioenbrief AC Rijksvakbonden van December 2016 Pensioenbrief AC […]

Ledenbrief CAO 2017

VCPSToeter

Klik op de link voor de Ledenbrief CAO 2017. Ledenbrief december 2016 AC Rijksvakbonden CAO Rijk 2017

Fijne feestdagen & een Gelukkig Nieuwjaar!

VCPSscreenie

De VCPS wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!  

Kaderbrief AC Rijksvakbonden december 2016

VCPSToeter

Turbulente laatste maanden Het was al het jaar van Brexit en het jaar van Trump. In november vernamen we dat de pensioenpremies gaan stijgen. In december gaat het CAO Rijk overleg van start. En rijksambtenaren hebben straks geen eigen rechtspositie meer maar vallen, net zoals de marktsector, onder het Burgerlijk Wetboek. Zo start de Kaderbrief […]

Uitnodiging 15 december 2016, VWNW & Pensioen

welchen Weg

Hierbij de Uitnodiging voor 15 December 2016. Op deze dag nemen wij jullie mee in de wereld van pensioen en de koppeling daarvan met ons van-werk-naar-werk beleid. Kom je ook? Voor details, lees de onderstaande uitnodiging. Pensioenbewustzijnsdag

Kort geding inzake normalisering rechtspositie ambtenaren

vcps1

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de vordering van vier Ambtenarencentrales om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te dwingen om met hen overleg te voeren – en op bepaalde punten overeenstemming te bereiken – over het wetsvoorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter is het verplichte overleg alleen van […]

Medezeggenschapsbijeenkomst

Vcps2

Medezeggenschapsbijeenkomst Beste medezeggenschappers. Begin 2017 organiseren wij samen met de ACRijksvakbonden een medezeggenschapsbijeenkomst. We willen daarvoor van jullie weten welke onderwerpen aansluiten bij jullie huidige werkzaamheden. Daarvoor hebben we een enquête bedacht met slechts één vraag. Met de antwoorden gaan wij proberen er een zinvolle en plezierige bijeenkomst van te maken. Maak voor jullie reactie […]

Belangrijke Mededeling!

vcps1

Belangrijke mededeling!   Vandaag heeft de Eerste Kamer gestemd over het (initiatief)wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat wetsvoorstel is aangenomen! Dit betekent dat de wet (na bekrachtiging) er ook gaat komen. Voorstemmers: VVD, CDA, 50PLUS, D66 en PVV. Het bestuur zal de komende periode intern en in het Platform SOR de gevolgen bespreken en een overzicht […]

Inzetbrief CAO 2017

vcps

Lees hier de Inzetbrief AC Rijksvakbonden CAO 2017: Ledenbrief AC Rijksvakbonden CAO Rijk 2017