Onderhandelingen over rijksbrede Van-Werk-Naar-Werk beleid een stap verder

Op donderdag 18 mei hebben is het overleg over het VWNW-beleid hervat. De vorige keer konden de bonden geen overeenstemming bereiken met de werkgever over de looptijd van het VWNW-beleid. Daar hebben we 18 mei verder over doorgepraat. Zowel BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) als de bonden zien mogelijkheden om binnen drie weken […]

Pensioenbijeenkomsten 12 juni t/m 16 juni

In juni worden vanuit de Rijksvakbonden pensioenbijeenkomsten in het gehele land georganiseerd. Er zijn op de verschillende dagen ochtendsessies van 10:30-12:00 en middagsessies van 13:00-14:30. Van 12:00-13:00 is er een lunch voor de deelnemers van de ochtend- en middagsessies. Link naar de Flyer Tot en met 40 (jongere): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_2.pdf Vanaf 41 jaar (standaard): http://rijksvakbond.nl/pdf/dagjes/uitnodiging_pensioen_juni_2017_1.pdf Data  […]

Nog geen nieuw Van Werk naar Werk-beleid

Zoals jullie weten onderhandelden we de afgelopen tijd over een Van Werk naar Werk-beleid. Het Van Werk naar Werk-beleid compenseert de negatieve gevolgen van organisatieveranderingen en zorgt dat medewerkers waarvan het werk vervalt begeleid worden naar ander werk, waardoor reorganisatieontslag voorkomen wordt. De bonden verwachten de komende tijd veel organisatieveranderingen. Om deze reden willen we […]

Automatische incasso februari en maart heeft plaatsgevonden

Zoals eerder op de website is aangegeven, was door een crash van de harde schijf de automatische incasso van februari vertraagd. We zijn geen gegevens kwijtgeraakt, maar we hebben meerdere controles uitgevoerd om te voorkomen dat er mogelijk fouten zouden plaatsvinden bij de automatische incasso. De automatische incasso van februari en maart hebben ondertussen plaatsgevonden. De […]

Ministerraad heeft ingestemd met bekrachtiging wetsvoorstel Normalisatie ambtenaren

Op 24 februari heeft de ministerraad ingestemd met de bekrachtiging van het wetsvoorstel. Lees meer op http://www.rijksvakbonden.nl/wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-wnra/358-op-24-februari-heeft-de-ministerraad-ingestemd-met-bekrachtiging-van-het-wetsvoorstel  

CAOP MZ-nieuws maart 2017 is beschikbaar

De CAOP MZ-Nieuws van maart 2017 is beschikbaar. Via https://www.caop.nl/actueel/nieuwsberichten/ kan je je abonneren op deze nieuwsbrief. Hierin staat o.a. dat er een gratis vragenservice van OR informatie komt. Heb je zelf een vraag gerelateerd aan de medezeggenschap, stel dan hier gratis jouw OR-Vraag aan de CAOP OR-vragenservice. Let op! Deze vragenservice is voor OR-leden en niet bedoeld […]